20.03.2003 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pokusů na zvířatech bude i nadále ubývat

Nelze říci, že v budoucnu úplně vymizí pokusy na zvířatech. Přes možnosti využívat pro pokusy a různá ověřování tkáňové kultury nebo jiné alternativní metody není možné ve veterinární ani humánní medicíně využívání pokusných zvířat zcela vyloučit.

Úlohou Státní veterinární správy ČR je kromě mnoha jiných úkolů dozírat právě na to, aby pokusná zvířata byla používána tak, jak bylo schváleno v rámci projektu pokusu. Vyplývá to jednak z veterinárního zákona a jednak ze zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Je jasné, že pokud jde o zdraví člověka, je přednější člověk před zvířetem, pokud to lze takto lapidárně říci. Pokud pak jde o zdraví a jeho účinnou ochranu u skupin chovaných zvířat, nelze popřít, že při ověřování takových přípravků je nutné přijmout nutnost využití pokusných zvířat.
Ovšem, pokud jde o tolik a stále citovanou kosmetiku a toaletní zboží, jedná se o něco jiného, zde jde o „zbytné“ věci a je zde na místě zvířata k testacím nepoužívat. Stále opakovaný argument, že se zvířata pro zkoušení kosmetických přípravků používají, není pravdivý, aspoň pokud se týká naší republiky. U nás pro tyto účely nebylo použito loni ani jedno zvíře, a stejně tomu tak bylo i v uplynulých letech.
Pro představu, v kategorii ochrany člověka a životního prostředí bylo v loňském roce použito celkem 781 pokusných zvířat pro ověřování látek použitých či uvažovaných k použití v zemědělství (především krmiva, hnojiva, herbicidy a insekticidy). Dále 3 214 zvířat na ověření látek používaných v různých oblastech průmyslové výroby a 18 262 zvířat pro ověření potenciálně nebo skutečně nebezpečných látek znečišťujících životní prostředí. Na látky použité nebo uvažované v kosmetice nebo jako toaletní zboží nebylo použito žádné zvíře.Ve všech výše uvedených případech využitých zvířat šlo většinou o hlodavce, to znamená především laboratorní myši, krysy, potkany a morčata, dále pak ryby a ptáky. V žádném případě nebyli využiti primáti, koček a psů bylo použito 6.
V kategorii pro vědecké účely bylo využito zvířat více, celkem 190 716, a to pro biologické studie, výzkum, objevy, vývoj a zejména ověřování schválených léčiv pro humánní a veterinární lékařství, diagnostiku nemocí a v menším množství (4 609) pro výuku. V absolutní většině šlo opět o hlodavce a králíky. Psů a koček bylo použito 204 a primátů 101.
V žádném případě nelze hodnotit využívání pokusných zvířat u nás jako lukrativní průmysl. Podle statistik poklesl u nás počet využívaných pokusných zvířat za deset let na polovinu (na počátku devadesátých let něco přes 500 tisíc, nyní málo přes 230 tisíc!).
Ten, kdo chce k pokusům zvířata využít, to vůbec nemá lehké. Musí vypracovat projekt pokusu, jeho odůvodnění, musí ho obhájit před odbornou komisí příslušného resortu. Každý, kdo provádí pokusy, musí mít akreditaci, kterou uděluje Ústřední komise pro ochranu zvířat a k projektu se pokusu se vyjadřuje Státní veterinární správa. O pokusu se poté musí vést dokumentace a v průběhu pokusu musí počítat, i když jde o renomované výzkumné pracoviště, s kontrolou orgány státního veterinárního dozoru. Ten sleduje, zda pokus probíhá tak, jak byl schválen s co největším omezením možnosti týrání zvířat. Například v loňském roce nebylo v evidenci pokusů a jejich dokumentaci, ani v hodnocení přiměřenosti použitých metod, popřípadě nepoužití znecitlivění, či nedovolené opakované použití zvířete apod., shledáno žádné pochybení. (Letos však již jeden případ byl zjištěn a je podán podnět k jeho projednání přesně podle platných předpisů).
Celkem loni inspektoři veterinárních správ zkontrolovali při 171 kontrolách 109 673 pokusných zvířat. Pouze ve dvou případech, tj. u 281 chovaných zvířat, zjistili nevyhovující péči. Při následných kontrolách bylo potvrzeno, že byla zjednána náprava.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down