Polovina z roční produkce ryb v ČR je určena na vývoz

Produkce ryb v tuzemsku se v průměru pohybuje kolem 19 000 tun ročně.

Chov ryb částečně ovlivňuje sezónnost, výkyvy počasí, rostoucí požadavky na ochranu životního prostředí a rostoucí ceny vstupů. Stoupá také počet subjektů, u nichž se zvyšuje závislost na poskytovaných podporách a dotacích. V tuzemsku existuje kolem 70 významnějších producentů ryb a několik set drobných chovatelů. Rozhodující podniky jsou členy Rybářského sdružení, kterým náleží zhruba 85 procent ploch využívaných v České republice k chovu ryb. V současnosti je u nás evidováno více než 24 000 rybníků o ploše 51,3 tisíce hektarů a jejich počet nepatrně roste. Jde však hlavně o víceúčelová zařízení, ve kterých je chov ryb jen jednou funkcí. Obecným problémem rybníků je jejich zanášení; na odbahnění a rekonstrukci jsou určeny podpory z několika zdrojů. Přes nemalé investice, které jsou vynakládány, a to ve větší míře od roku 2000, zůstává značný počet rybníků extrémně zabahněných. Hlavní chovnou rybou je v České republice kapr, významnou skupinou jsou ryby býložravé (např. tolstolobici, amur bílý), chovají se i ryby lososovité, zejm. pstruh duhový a siven americký. Poptávka po candátu obecném, štice obecné, sumci velkém a línu obecném na trhu není pokryta. Spotřeba sladkovodních ryb mírně přesahuje jeden kilogram na osobu ročně, u mořských produktů je to téměř čtynásobek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *