10.02.2022 | 04:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Polyneuropatia s relapsami klinických príznakov následkom rekurentnej demyelinizáciea remyelinizácie u bengálskych mačiek – popis 4 prípadov

Žáková M., Tomek A. Polyneuropatia s relapsami klinických príznakov následkom rekurentnej demyelinizácie
a remyelinizácie u bengálskych mačiek – popis 4 prípadov. Polyneuropathy with relapses of clinical signs due to recurrent demyelination and remyelination in bengal cats – case report. Veterinární klinika 2022;19:13-18.

 
 

SOUHRN

V článku sú prezentované štyri prípady mladých bengálskych mačiek s progresívne sa zhoršujúcou
slabosťou končatín, u ktorých bol problém lokalizovaný do oblasti periférneho nervového systému.
U každej z mačiek bola zaznamenaná aspoň jedna epizóda relapsu klinických príznakov, nezávisle na
predošlej medikácii. Na základe klinickej prezentácie, priebehu ochorenia, veku a plemena bolo
vyslovené podozrenie na polyneuropatiu s rekurentnou demyelinizáciou a remyelinizáciou periférnych
nervov. U všetkých mačiek sa stav po diagnostike a zahájení terapie postupne zlepšoval.

SUMMARY

Four cases of young bengal cats are reported with progressively worsening weakness of limbs, the
problem was localized to peripheral nervous system. At least one relapse was observed in each case,
regardless of previous treatment. Based on clinical presentation, clinical course, age and breed, the
suspition of polyneuropathy with recurrent demyelination and remyelination of peripheral nerves
was made. In all four cats subsequent improvement of clinical signs was observed.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down