16.12.2021 | 04:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Popis tří případů patologií žlučového měchýře u agam vousatých (Pogona vitticeps)

Zbořilová, H., Čermáková, E., Kolečkářová, M., Pírková, I., Knotek, Z. Popis tří případů patologií žlučového měchýře u agam vousatých (Pogona vitticeps) Veterinární klinika 2021;18(6):273 -279

SOUHRN

Patologie žlučového měchýře úzce související s onemocněními jater jsou popsány u mnoha druhů plazů. U agam vousatých (Pogona vitticeps) na etiologii postižení jater a žlučového měchýře často podílejí nevhodné chovatelské podmínky, zejména složení předkládané potravy. V případě č. 1 byl u pacienta na základě histopatologického vyšetření tkání odebraných v průběhu coeliotomie diagnostikován cholangiokarcinom. Významný přínos v diagnostice mělo ultrasonografické vyšetření dutiny tělní, které odhalilo heterogenní masu v oblasti jater a biochemické vyšetření krve, kde byla detekována výrazně zvýšená koncentrace žlučových kyselin. V případě č. 2 byla u pacienta diagnostikována cholecystolitiáza na základě kombinace zobrazovacích metod. Radiologickým vyšetřením byl zjištěn  mineralizovaný kulovitý útvar v dutině tělní, který byl pomocí ultrasonografie lokalizován v žlučovém měchýři. Biochemickým vyšetřením krevní plazmy byla zjištěna nízká koncentrace žlučových kyselin a elevace aktivity kreatinkinázy. V celkové anestézii byla u pacienta provedena cholecystektomie, která byla kurativní. U pacienta v případě č. 3 byla už na základě anamnestických zjištění popsána nevhodná skladba diety. Biochemickým vyšetřením byla zjištěna zvýšená koncentrace žlučových kyselin a prostřednictvím zobrazovacích metod - ultrasonografie, byla odhalena dilatace žlučového měchýře a heterogenní struktura jaterního parenchymu. V celkové anestézii bylo přistoupeno k coeliotomii, kde byla provedena aspirace obsahu žlučového měchýře a biopsie jater. Histopatologickým vyšetřením byla odhalena fibróza jater. I přes zahájení podpůrné léčby jater a stabilizaci pacienta došlo devět dní po zákroku k úhynu pacienta.

SUMMARY

Gall bladder pathologies closely related to liver disease have been described in many reptile species. In bearded dragons (Pogona vitticeps) inappropriate husbandry, especially the composition of the diet, often contribute to the etiology of liver and biliary tract involvement. In case 1, the patient was diagnosed with cholangiocarcinoma based on histopathological examination of tissues taken during celiotomy. Ultrasonographic examination of the body cavity, which revealed a heterogeneous mass in the liver and biochemical examination of the blood, where a significantly increased concentration of bile acids was detected, had a significant benefit in the diagnosis. In case 2, the patient was diagnosed with cholecystolithiasis based on a combination of diagnostic imaging methods. Radiological examination revealed a mineralized spherical formation in the body cavity, which was located in the gall bladder by ultrasonography. Biochemical examination of blood plasma revealed a low concentration of bile acids and an elevation of creatine kinase activity. Under general anesthesia, the patient underwent a cholecystectomy that was curative. In the case of patient 3, an inappropriate diet composition has already been described on the basis of anamnestic findings. Biochemical examination revealed an increased concentration of bile acids and by means of imaging methods - ultrasonography, gall bladder dilatation and a heterogeneous structure of the liver parenchyma were revealed. Under general anesthesia was performed coeliotomy, where biliary bladder aspiration and liver biopsy were performed. Histopathological examination revealed liver fibrosis. Despite initiation of hepatic supportive therapy and stabilization of the patient, the patient died nine days after the procedure.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down