09.10.2007 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Porcinní medicína

Ve čtvrtek 20. září proběhl v Lenfeldově pavilonu na VFU odborný seminář.

Seminář byl pořádaný Českou společností veterinárních lékařů – specialistů na nemoci prasat a Klinikou chorob prasat ve spolupráci s firmou Schering- Plough zaměřený na aktuální poznatky z diagnostiky, terapie a prevence PRRS, PMWS a chřipky prasat, které byly prezentovány ve dnech 24. – 27. 6. v polském Krakowě pod názvem 5th International Symposium on Emerging and Re-emerging Diseases. Seminář uvedl doc. MVDr. J. Drábek, CSc., prezident CPVS a moderoval MVDr. J. Bernardy z Kliniky chorob prasat na VFU. Jednotná diagnostika syndromu chřadnutí selat (PMWS) a srovnání výsledků z laboratoří ve světě nejsou jednoduché. Diverzibilní virus pochází pravděpodobně ze střední Asie, k přenosu mezi zvířaty dochází dýchacími cestami do jednoho metru (přenos semenem je možný, ale není uváděn jako zdroj infekce). Pro usnadnění diagnostiky onemocnění metodou PCR byla vyvinuta nová jednoduchá metoda odběru slin při kousání provazu. Chronická forma PMWS může být příčinou poruch užitkovosti prasat ve výkrmu. Nabízí se otázka, proč se PMWS vždy objevuje jako nová infekce, když je PCV2 přítomen v chovu, jaký je vliv plemenných kanců a kdy je možno přestat vakcinovat?
Infekce virem PRRS má ve stádech prasat velký negativní finanční dopad. Diskutují se účinné vakcinační programy, k imunizaci prasat se používají živé, případně inaktivované vakcíny. Influenza prasat je velmi zřídka příčinou zoonóz a surveillance by pomohlo odhalit mechanismus šíření infekce.
MVDr. M. Žižlavský z firmy Sevaron prezentoval porcinní cirkovirové infekce, které se významně podílejí na poruchách reprodukce, způsobují předčasné porody selat a vysokou mortalitu novorozených selat, porod mumifikovaných plodů a slabých selat. Laboratorní diagnostika poruch reprodukce prasnic musí být jednotná, vyšetřuje se krev a zmetané plody sérologicky a metodou RT-PCR. Přednostně se vyšetřují problémová zvířata, případně mladé prasnice do druhého vrhu. Sérologické vyšetření u PPV se provádí jen v chovech, kde jsou zvířata nevakcinovaná. Infekce PCV2 jsou nyní nejčastější poruchou reprodukce v ČR. Průkaz viru PRRS (mumie, zmetané plody a neduživá selata) je za poslední tři roky desetinásobně nižší, což může souviset s nárůstem počtu vakcinovaných zvířat základních stád proti PRRS.
Dalším přednašejícím byl prof. Z. Pejsak, odborník na porcinní medicínu, z Národního veterinárního výzkumného ústavu v Pulawách (Polsko). Intenzivní vakcinace je klíčovým problémem tlumení virové koinfekce cirkovirů, u prasat probíhají subklinické infekce a zjištěné protilátky neindikují onemocnění. Zatímco ve Francii byl zaznamenán pokles cirkových infekcí, v ostatních zemích jejich počet narůstá. Tyto infekce mají individuální charakter, rozhoduje genetická citlivost a rezistence jednotlivců, např. vakcinace proti mykoplazmě zvyšuje riziko koinfekce s PMWS, PRRS a PPV. Vakcinace proti PCV2 probíhá od r. 2004 a v současné době existují ve světě čtyři velmi účinné vakciny (na rozdíl od PRRS), které redukují virémii a přenos infekce; jedna vakcina je určena pro prasnice – Circovac® a tři pro selata – Porcilis PCV®, Suvaxyn PCV® a Ingelvac CircoFLEX®.
S účinky vakciny Circovac® (Merial) seznámili přítomné specialisty na nemoci prasat v postižených chovech prof. C. Charreyre z firmy Merial (Lyon, Francie) a MVDr. I. Soukup (Velvary, ČR). Vakcina chrání období březosti u prasnic, vyvolává rychlou a specifickou odpověď, zajišťuje ochranu přímo v GIT selat a pokles úhynů. Vakcinace přináší velmi shodné výsledky, např. rodí se více vyrovnaných selat ve vrhu a méně zakrslíků. První chov, kde byla vakcina v ČR použita byl ZD Žichlínek (Ústí n. Orlicí). Ke chřadnutí selat docházelo ve věku 5 – 6 týdnů, vrh byl nevyrovnaný, některá selata trpěla podváhou a respiračními onemocněními, často docházelo k úhynům, typické PA nálezy byly zjišťovány u selat po odstavu (zvětšené mezenteriální uzliny žluté barvy). Po aplikaci vakciny Circovac® březím prasnicím byly pozorovány v krátké době pozitivní výsledky – pokles ztrát selat, zvýšené denní přírůstky, vyrovnanost vrhu aj. Po aplikaci vakciny nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky, v ojedinělých případech byly pozorovány pouze lokální reakce. Na závěr odborného semináře, který byl velkým přínosem našim specialistům v chovu prasat, proběhla živá diskuse.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down