20.05.2024 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potenciální význam cytochromů P450 v ketóze dojnic

Večerek L., Čítek J., Brzáková M., Šlosárková S., Fleischer P. Potenciální význam cytochromů P450 v ketóze dojnic. Veterinářství 2024;74(5):282-286.

SOUHRN
Ketóza patří k poruchám energetického metabolismu, které významně narušují zdraví zejména vysokoužitkových dojnic. Cílem analýzy bylo porovnat sekvence některých genů cytochromů P450 na chromozomech 21, 25 a 26, protože jde o evolučně velmi starý membránově vázaný enzymový systém katalyzující významné metabolické procesy, včetně odbourávání xenobiotik. Analýza byla provedena u dojnic holštýnského plemene s ketózou, resp. hyperketonemií (n = 17) a u kontrolní skupiny (n = 15), průměrná koncentrace BHB v krvi sledovaných zvířat činila 2,53, resp. 0,31 mmol/l. Sekvenací bylo nalezeno celkem 1422 polymorfních míst, většinou typu jednoduchá bodová mutace (SNP). Většina z nich byla v intergenových oblastech. Ve frekvencích genotypů některých polymorfismů byly mezi skupinou ketózních a kontrolních krav nalezeny statisticky významné rozdíly. Na chromozomu 21 byly významné rozdíly u 19,2 %, na chromozomu 25 u 14,6 % a na chromozomu 26 u 24,5 % popsaných polymorfismů. Počet krav v analýze byl nízký, nelze tedy formulovat jednoznačné závěry. Cytochromy P450 by měly být dále studovány kvůli jejich širokému vlivu na metabolismus.
Klíčová slova: dojený skot; metabolismus; cytochromy; sekvence; polymorfismy

SUMMARY

Ketosis is one of the disorders of energy metabolism that significantly impair the health of dairy cows, specially high-yielding dairy cows. The aim of the analysis was to compare the sequences of some cytochrome P450 genes on chromosomes 21, 25 and 26, as this is an evolutionarily very old membrane- bound enzyme system catalysing important metabolic processes, including the degradation of xenobiotics. The analysis was performed in Holstein dairy cows with ketosis or hyperketonemia
(n = 17) and in the control group (n = 15), the average concentration of BHB in the blood of the animals studied was 2.53 and 0.31 mmol/l, respectively. A total of 1422 polymorphic sites, mostly of the single point mutation (SNP) type, were found by sequencing. Most of them were in intergenic regions. Statistically significant differences were found in the genotype frequencies of some polymorphisms between the ketotic and control cow groups. There were significant differences in 19.2%, 14.6% and 24.5% of the polymorphisms described on chromosome 21, chromosome 25 and chromosome 26, respectively. The number of cows in the analysis was low, so no firm conclusions can be drawn. Cytochromes P450 should be further studied because of their wide influence on metabolism.
Keywords: dairy cattle; metabolism; cytochromes; sequence; polymorphisms*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down