19.05.2023 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potřeba makroživin u exotického ptactva chovaného v zajetí

Sedláková K. Potřeba makroživin u exotického ptactva chovaného v zajetí. Veterinářství
2023;73(5):264-270.

SOUHRN

Současné literární zdroje uvádějí, že poměrně velká část lidí chová jako svého mazlíčka zástupce ze skupiny exotického ptactva, kde nejvíce populární druhy ptáků jsou zařazovány do čeledi papouškovití (Psittacidae). Každý chovatel zvířat by měl mít dostatečné znalosti o správné výživě svého zvířecího svěřence, popřípadě by se měl o výživě svých mazlíčků poradit s odborníkem na výživu. Všechna zvířata by měla dostávat ke své výživě dietu v optimálním množství, kde denní krmná dávka by měla obsahovat vyvážený obsah živin. U papoušků chovaných v zajetí jsou v praxi mnohdy zjišťovány zdravotní
problémy související s dysbalancí živin přijatých v krmivu. Často sledovaným problémem je příjem krmiva s vysokým obsahem proteinů, dysbalance v obsahu esenciálních aminokyselin a nadbytek tuku v dietě, který bez kontroly výživného stavu může v některých případech vyústit až v obezitu. Způsob výživy, kde je zvýšené množství a nerovnováha v obsahu bílkovin a aminokyselin i vyšší příjem tuku v dietě, se může spolupodílet na vzniku řady dalších zdravotních komplikací.

SUMMARY

Current literature sources indicate that a relatively large number of people keep as their pets representatives of the exotic bird group, where the most popular bird species are classified in the family Psittacidae. Every pet keeper should have sufficient knowledge about the proper nutrition of their pets or consult a nutritionist about their pets' nutrition. All animals should be fed an optimal diet, where the daily ration should contain a balanced nutrient content. In practice, captive parrots are often diagnosed with health problems related to an imbalance of nutrients ingested in the feed. Often observed problems are the intake of high protein diets, imbalances in essential amino acid content and excess fat in the diet, which without control of the nutritional status can in some cases result in obesity. A diet with an increased amount and imbalance of protein and amino acids, as well as a higher dietary fat intake, can contribute to a number of other health complications.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down