25.08.2003 | 02:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poučení z „krizového vývoje“

Přestože Státní veterinární správa ČR upozorňovala, že může dojít k problémům s uplatněním na trhu pro velká množství nosnic vyřazených po ukončení snáškového cyklu z velkochovů nosnic již dne 30. července, k tomuto problému opravdu došlo. Navíc se v některých případech obnažily některé nedostatky v rychlosti řešení vzniklých problémů, a to zejména z důvodů velkého množství postižených nosnic, na což pochopitelně a právem média upozornila.

Aby se se situací lépe seznámily Krajské veterinární správy, které podobnou zkušenost ještě nezažily, vypracoval již 22. 8. Josef Vitásek, vedoucí odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Státní veterinární správy ČR pro všechny Krajské veterinární správy souhrnnou informaci, jak vzniklou situaci řešit. A to především z důvodu, že lze předejít takovýmto problémům, k jakým došlo například na Písecku či Kladensku.
Krajská veterinární správa při zjištění porušení veterinárního zákona – neplnění povinností chovatele – nevyhovující podmínky chovu, výživa, napájení nebo přemístění zvířat mimo kraj bez veterinárního osvědčení, musí okamžitě zahájit správní řízení o uložení pokuty.
Případ musí posuzovat i podle zákona na ochranu zvířat proti týrání – například omezování výživy a napájení, nevhodné podmínky chovu, které způsobují utrpení zvířat, nepřiměřené stresové vlivy apod.
Při podezření dává obci podnět k projednání přestupku, popřípadě podá obci návrh na odebrání zvířat, popřípadě při podezření ze spáchání trestného činu (například velký úhyn zvířat) musí případ předat okamžitě k řešení policii.
Všechny kroky je třeba podniknout rychle a lze je uskutečnit najednou! To znamená případ řešit zároveň jako porušení veterinárního zákona, zákona na ochranu zvířat proti týrání i podle trestního zákoníku.
Předběžným opatřením může být například nařízení odvozu uhynulých zvířat do asanačního podniku, provizorní odpovídající uskladnění kadáverů, omezení pro přemísťování zvířat apod.
Pokud obec rozhodne o odebrání zvířat a řeší případ jako porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, je třeba obec upozornit na to, že vzniklé náklady může vymáhat na chovateli!
Pokud laboratoř na základě vyšetření vzorků potvrdí výskyt nákazy, musí Krajská veterinární správa vydat mimořádné veterinární opatření, v jehož rámci lze rozhodnout o okamžitém utracení zvířat.
Aby byla situace řešena co nejrychleji, není například nutné, rozhodne-li obec o odebrání zvířat, popřípadě o jejich utracení, čekat na výsledky vyšetření. Naopak, pokud jsou pozitivní výsledky dříve, než rozhodne obec o odebrání, lze postupovat podle mimořádných veterinárních opatření, které Krajská veterinární správa vydá.
Nutná je též součinnost ostatních orgánů státní správy, tj. jde-li o nesprávné využití objektů, které nebyly pro chov zvířat kolaudovány, jde-li o porušení podmínek životního prostředí například nadměrným množstvím výkalů, či poškozením vodních zdrojů, veřejného pořádku obtěžováním občanů zápachem, hlukem apod.
Přes všechny tyto kroky a přijatá opatření zůstává praktické řešení a péče o zvířata povinností chovatelů. Státní veterinární správa ČR upozorňuje všechny zúčastněné, tj. obchodníky, chovatele, producenty vajec i orgány veterinárního dozoru, že je mnohem účinnější takovýmto problémům předcházet, než se s nimi posléze za obrovského úsilí potýkat.
Je politováníhodné, když dojde k jakémukoli případu týrání zvířat. Proto je na místě vyjádřit poděkování všem, kdo na takovéto případy upozorňují, i těm, kdo se snaží tyto případy řešit.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down