09.11.2021 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Použití alfaxalonu u psů a koček – přehled

Raušer P. Použití alfaxalonu u psů a koček – přehled. Use of alfaxalone in dogs and cats – review. Veterinářství 2021;71(11):623-626.

SOUHRN
Článek popisuje injekční anestetikum alfaxalon a jeho použití u psů a koček. Jedná se o relativně bezpečnou látku vhodnou i pro rizikové pacienty. Alfaxalon lze aplikovat intravenózně, intramuskulárně i subkutánně. Má poměrně rychlou metabolizaci a působí minimální kardiovaskulární depresi. Ve srovnání s ostatními injekčními anestetiky je vzhledem k neonatální vitalitě vhodnější pro císařský řez. Nevýhodou použití alfaxalonu je neklidné probouzení v případě, že je aplikován samostatně bez vhodné premedikace. Při intramuskulární aplikaci může podání alfaxalonu limitovat i poměrně velký objem aplikované látky.

SUMMARY
The article describes the injectable anesthetic alfaxalone and its use in dogs and cats. It is a relatively safe drug suitable for high-risk patients. Alfaxalon can be administered intravenously, intramuscularly or subcutaneously. It has a relatively rapid metabolism and causes minimal cardiovascular depression. Compared to other injectable anesthetics, it preferable for caesarean section due to its neonatal vitality. The disadvantage of using of alfaxalone is restless recovery when administered sepatarely without adequate premedication. When administered intramuscularly, injection of alfaxalone may limit the relatively large volume of drug administered.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down