13.04.2022 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Použití fotobiomodulace (FBM) a tacrolimu (Protopic®) při terapii proliferativní nekrotizující otitis externa koťat

Hošková Z. Použití photobiomodulace (FBM) a tacrolimu (Protopic®) při terapii proliferativní nekrotizující otitis externa koťat. Use of photobiomodulation (FBM) and tacrolimus (Protopic®) in the therapy of proliferative necrotizing otitis externa in kittens. Veterinářství 2022;72(4):201-206.

SOUHRN
Proliferativní nekrotizující otitis externa (PNOE) je vzácné onemocnění koťat, ale může se vyskytovat i u starších zvířat. Její patogeneze není zcela objasněna, ale jedná se pravděpodobně o autoimunitní onemocnění, kdy je doporučován jako lék první volby tacrolimus mast. Tacrolimus se ukázal jako velmi efektivní při terapii PNOE a navíc nezvyšuje riziko sekundárních infekcí ve srovnání s použitím glukokortikoidů. V popsané kazuistice jsme kromě tacrolimu použili také inovativní metodu FBM. FBM je s úspěchem používána v humánní dermatologii a její efekt je také popisován při terapii některých onemocnění kůže u psů. U koček byl prozatím efekt FBM omezen jen na chirurgii, ortopedii a stomatologii při léčbě gingivitid. Kombinace tacrolimu a FBM se ukázala jako velmi efektivní při terapii PNOE a v průběhu šesti týdnů došlo téměř k celkové remisi. V naší studii jsem chtěla poukázat nejen na vzácnou diagnózu, jejíž terapie může být velmi frustrující, protože nereaguje na běžnou terapii otitis externa, ale také na možnost kromě léku první volby použít inovativní bezpečnou metodu fotobiomodulace, která může být velmi efektivní.*

SUMMARY

Proliferative necrotizing otitis externa (PNOE) is a rare disease of kittens, but may also appear in older animals. Its pathogenesis is not clearly clarified, but it is probably an autoimmune disease, where tacrolimus ointment is recommended as the drug of first choice. Tacrolimus has been shown as very effective in the PNOE therapy and, moreover, does not increase the risk of secondary infections in comparison with the use of glucocorticoids. In this described case report we also used an innovative FBM method besides tacrolimus. FBM is successfully used in human dermatology and its effect is also described in the therapy of some skin diseases in dogs as well. In cats, the effect of FBM has so far been limited to surgery, orthopedics, and dentistry in the therapy of gingivitis. The combination of tacrolimus and FBM proved to be very effective in the therapy of PNOE and almost complete remission occurred within six weeks. In this study, I wanted to highlight not only the rare diagnosis, which therapy can be very frustrating because it does not respond to the common therapy of otitis externa, but besides the drug of the first choice, the possibility of using an innovative safe method of photobiomodulation can be very effective.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down