Použití totálního konjunktiválního laloku při ošetření rozsáhlých korneálních ulcerací u koně

Š. KRISOVÁ, J. MEZEROVÁ, Z. ŽERT, R. KABEŠ Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Veterinářství 2005;55:421-425

SOUHRN
Krisová Š., Mezerová J., Žert Z., Kabeš R. Použití totálního konjunktiválního laloku při ošetření rozsáhlých korneálních ulcerací u koně. Veterinářství 2005;55:421-425.
Práce popisuje tři klinické případy rozsáhlých korneálních lézí u koní, které mají různou etiopatogenetickou podstatu a ve svém finálním stadiu ohrožovali nejen zrakovou schopnost, ale i existenci samotného bulbu. K ošetření lézí byla zvolena metoda totální konjunktivální plastiky rohovky, kterou práce podrobně popisuje. Dále se zabývá i následnou medikamentózní terapií a demonstruje výsledky v různém časovém odstupu.

SUMMARY
Krisová Š., Mezerová J., Žert Z., Kabeš R. Use of the total conjunctival flap during treatment of large corneal ulcerations in a horse. Veterinářství 2005;55:421-425.
Three clinical cases of the large corneal lesions in horses with various aetiopathogenesis that threatened not only vision but also the eyeball being were described. The method of the total conjunctival keratoplasty was chosen for lesions treatment in detail. The methods of drug treatment and results were demonstrated in various time intervals.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *