25.02.2008 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Používané semikvantitativní a kvantitativní metody pro mikroalbuminúrii

Zhodnocení souvislosti mezi mikroalbuminúrií a poměrem albumin/kreatinin v moči k systémovému onemocnění u psů.

Cílem studie bylo zhodnotit používané semikvantitativní a kvantitativní metody pro mikroalbuminúrii a stanovení poměru albumin/kreatinin (UAC) v moči při systémovém onemocnění psů bez zjevné proteinurie. Byly vyšetřeny vzorky moči u 408 psů, u nichž byla k dispozici celková zdravotní dokumentace s negativním výsledkem na přítomnost proteinu v moči proužkovým testem.
U psů zahrnutých do této studie byl stanoven poměr protein/kreatinin v moči (0,5 a 0,1), semikvantitativní a kvantitativní hodnoty pro mikroalbuminúrii (1 mg/dL) a UAC (100 a 200 mg/g) a během tří měsíců byly u těchto pacientů zaznamenány klinické diagnózy. Byla stanovena citlivost a specificita charakteristická pro dané onemocnění, která sloužila jako standard. Pomocí logistické regresní analýzy byly vyhledávány souvislosti s klinickou diagnózou, pohlavím, věkem, BUN (dusík močoviny v krvi) a koncentrací kreatininu v séru, krevním tlakem, s výsledky bakteriální kultivace moči, teplotou, pyúrií, hematúrií a bakteriúrií.
Z výsledků vyšetření byl zjištěno, že 48 psů bylo zdravých a 360 mělo nejméně jednu nemoc. Významné naměřené hodnoty souvisely s věkem, onemocněním, s neoplastickým onemocněním, BUN a s hladinou kreatininu v séru, hematúrií a s pozitivními výsledky jedné nebo obou metod pro stanovení mikroalbuminu. Autoři zjistili, že mikroalbuminúrie souvisela s probíhajícím onemocněním, a že citlivost a specifita semikvantitativní metody pro stanovení mikroalbuminu byla ve srovnání s jinými testy nejvíce směrodatná. Tento test může s ostatními skríninkovými testy upřesnit diagnózu subklinického onemocnění.

Whittemore J. C., Gill V. L., Jensen W. A., Radecki S. V., Lappin M. R. Evaluation of the association between microalbuminuria and the urine albumin-creatinine ratio and systemic disease in dogs. JAVMA 2006;229(6):958-63.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down