30.01.2007 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Požadavky na dopravce hospodářských zvířat

dle platné veterinární legislativy.

Přeprava hospodářských zvířat je možná za splnění určitých podmínek. Od 65 km musí dopravci vést "Rejstřík vozidla přepravujícího zvířata ". Toto vychází z platného znění Nařízení rady ES 1/2005, změny směrnice 64/432/EHS, která je transponována do § 7 odst. 3 písm. c) veterinárního zákona. Údaje v rejstříku kontrolují na území ČR při vnitrostátní přepravě naši veterinární inspektoři.
Doporučený vzor tohoto dokumentu najde dopravce na adrese: http://www.mze.cz/UserFiles/File/UKOZ/Rejstk%20vozidla.doc
Pro představu lze ze směrnice 64/432/EHS citovat z Článku 12:
1. Členské státy zajistí, aby dopravci splňovali tyto doplňkové
podmínky:
2. Dopravce musí zajistit, aby se pro každé vozidlo
používané pro přepravu zvířat vedl rejstřík obsahující údaje,
které by se měly nejméně v tomto rozsahu uchovávat po
dobu nejméně tří let:
a) místa, data a doby převzetí spolu se jménem nebo
obchodní firmou a adresou hospodářství nebo sběrného
střediska, ve kterém byla zvířata převzata;
b) místa, data a doby dodání a jméno nebo obchodní firma
a adresa příjemce nebo příjemců;
c) druh a počet převážených zvířat;
d) datum a místo dezinfekce;
e) údaje o průvodních dokladech, včetně čísla;
f) očekávaná délka trvání každé cesty.
3. Dopravci zajistí, aby zásilka nebo zvířata nepřišla v
období mezi opuštěním hospodářství nebo sběrného střediska
původu a příjezdem na místo určení do styku se
zvířaty s nižším nákazovým statusem.
4. Členské státy zajistí, aby se dopravci dodržovali ustanovení
tohoto článku o řádné dokumentaci, která musí
zvířata doprovázet.
5. Tento článek se nevztahuje na osoby přepravující
zvířata do vzdálenosti nejvýše 65 km, počítáno od místa
odeslání do místa určení.
Při přepravě nad 8 hodin je také změna. Dopravci, kteří přepravují například prasata, skot, ovce či kozy nad 8 hodin – tj. při dlouhotrvajících cestách - dříve vedli „Plán cesty“, musejí nově od 5. 1. 2007 vést „Knihu jízd“. Veterinární orgány naše i dozorové orgány v členských zemích EU jsou oprávněny údaje zde uvedené kontrolovat.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down