Pozor na dovozy zvířat

Při cestách na dovolenou je snad dostatečně známo, že se psem či kočkou není problémů tolik, jak by se na první pohled mohlo zdát. V mezinárodním očkovacím průkazu je třeba mít potvrzené očkování proti vzteklině ne mladší než měsíc a ne starší jednoho roku. Nemá chybět také potvrzení o klinickém vyšetření, které by nemělo být starší než 72 hodin. Pro jistotu je však vhodné se optat, nevyžadují-li v zemi určení (či tranzitní zemi) nějaké další podmínky.

Co si ale počít, chce-li si turista nějaké zvíře dovézt? Každopádně se nevyplácí dovážet něco „načerno“. V případě, že jde o zvíře uvedené na seznamu CITES anebo o „pouhé“ turistické suvenýry vyrobené z takovýchto zvířat, vystavuje se turista nebezpečí, že mu bude všechno zabaveno, zaplatí pokutu a ještě může být pravomocně odsouzen.
CITES je Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících rostlin a živočichů a patří k ní právě zmíněný podrobný seznam živočichů a rostlin.
Takže, vyjíždí-li někdo do ciziny s úmyslem nějaké zvíře dovézt, musí požádat místně příslušnou veterinární správu, okresní nebo městskou, o stanovení podmínek pro dovoz, jejichž splnění musí potvrdit veterinární autorita země původu. Jde-li o „Citesové“ zvíře, musí mít člověk i povolení pro vývoz z příslušné země a také doklad o nabytí zvířete. A od nás ještě povolení z našeho ministerstva životního prostředí. A až zvíře přiveze do Čech, musí je zaregistrovat u příslušného okresního úřadu.
Není to nic jednoduchého, proto je lepší si nějaké cizokrajné zvíře zakoupit v obchodě u nás, a to je navíc i s určitou zárukou. Ovšem i zde je nutné u zvířete, které je na seznamu CITES, požadovat doklad o jeho nabytí.
Samozřejmé by mělo být, že při jakémkoli cestování s jakýmkoli zvířetem je třeba dbát na jeho dobrou pohodu, aby cestováním nestrádalo. To znamená větrat, napájet, nevystavovat ho teplotám vysokým, ale ani nízkým.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *