Pozor na ilegální obchod s koňmi z Rumunska

V Německu byla prokázána IAE u koní importovaných z Rumunska

Jde především o zdravotní rizika, která hrozí při ilegálním obchodu se zvířaty, s koňmi samozřejmě také. Německé spolkové ministerstvo zemědělství informovalo Komisi a okolní členské státy, Rakousko, Polsko, Slovensko, ČR a Maďarsko o takovémto případu, který zjistili na svém území.
Na počátku září zjistili v Německu na několika místech infekční anémii koní, kteří byli ilegálně dovezeni z Rumunska (z provincie Bihor). Šlo celkem o 66 koní, kteří směřovali do Fuldy, odkud pět infikovaných bylo zachyceno v Hesensku, Severním Porýní Vestfálsku a v Bavorsku.
Je to poučení a varování, zejména pro okolní členské státy, pro dozorové orgány, jako Celní správu a Státní veterinární správu ČR, že, bohužel, existují nezodpovědní jedinci, kteří takovýmto riskantním způsobem „obchodují“. Je to i varování pro chovatele koní – kupovat jen zvířata legálně koupená s průkazem původu a všemi veterinárními vyšetřeními.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *