12.11.2009 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pracovní setkání COST 929 ENVIRONET

Virologie potravin

Ve dnech 6. až 7. října 2009 se konalo v Lisabonu pracovní setkání v rámci mezinárodního projektu COST 929 „A European Network Environmental and Food Virology (ENVIRONET; http://www.cost929-environet.org/index.html)“.
Cílem výše zmíněného projektu COST 929 je zejména prostřednictvím pořádaných sympózií, pracovních setkání nebo stáží šířit aktuální znalosti týkající se virů přenosných potravinami a výskytu antropogenních virů nebo virů se zoonotickým potenciálem v prostředí. Pomocí tohoto projektu jsou propojeny v současné době stále více diskutované problematiky zabývající se virologií prostředí a virologií potravin. Do projektu COST 929 jsou zatím zapojeni odborníci z 28 zemí, včetně některých zemí EU, Srbska, Turecka, Izraele, USA nebo Jihoafrické republiky. Celkové zaměření a řešení projektu je rozděleno do čtyř oblastí zájmu.
Virologie potravin se obecně zabývá alimentárními viry, jejich výskytem, jejich šířením v prostředí a způsoby kontaminace potravin rostlinného a živočišného původu. Skupina alimentárních virů zahrnuje nejen lidské, ale také zvířecí patogeny se zoonotickým potenciálem. Za původce alimentárních antroponóz jsou v Evropě nejčastěji považovány rody Norovirus, Hepavirus a Adenovirus. Do skupiny alimentárních virů se zoonotickým potenciálem jsou řazeny zejména rody Rotavirus a Hepevirus. K infekci člověka těmito virovými agens dochází pozřením kontaminované potraviny, přičemž ke kontaminaci může dojít jak primární, tak sekundární cestou.
Podle oficiálních údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) počet zaznamenaných případů virových gastroenteritid u obyvatel ČR stále stoupá: v roce 1998 bylo diagnostikováno jen 918 případů, v roce 2007 stoupl počet již na 6033 případů, přičemž takováto onemocnění jsou klasifikována pouze jako „virové a jiné specifikované střevní infekce”. Za stejné období byl zaznamenán také nárůst virových hepatitid A a E (http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-1998-2007-absolutne). Vzhledem k tomu, že původci alimentárních virových onemocnění nejčastěji způsobují právě gastroenteritidy a hepatitidy, je otázkou, jak k těmto infekcím u obyvatel ČR dochází. Je velmi pravděpodobné, že jednou z možných cest budou kontaminované potraviny. Z tohoto důvodu by výše uvedená problematika neměla být opomíjena a kvalitě potravin z pohledu virologie potravin by měl být kladen větší důraz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down