Praktický přístup k infúzní terapii v malé praxi

Zaměstnanci veterinární kliniky Medipet připravili 18. 3. 2006 seminář pro veterinární lékaře.

V Academia centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde se tradičně semináře a kongresy Veterinární kliniky Medipet pořádají, se sešlo asi 30 kolegů a kolegyň, které toto téma zaujalo. Jako hlavní přednášející přijala pozvání asistentka MVDr. Leona Raušerová z Kliniky chorob psů a koček Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a svým odborným vystoupením naplnila poslání této akce – srozumitelnou formou podala návod, kdy a jakou infuzní terapii máme použít k jednotlivým indikacím, se kterými se běžně setkáváme u našich pacientů (dehydratace, šok, polytrauma, traumata plic, akutní krevní ztráta, těžká anémie, koagulopatie, metabolické poruchy aj.) a přiřazovala vhodné typy infúzních roztoků. Kdo si nezapamatoval možnosti infuzní terapii na místě, na toho pořadatelé mysleli hodnotným sborníkem.
Dr. Raušerová v první přednášce uvedla zúčastněné do problematiky infúzní terapie a podrobněji charakterizovala jednotlivé typy infúzních roztoků – krystaloidy, syntetické koloidy, krevní produkty a doplňkové roztoky. Následovaly informace o akutní a chronické infúzní terapii a jejich možných komplikacích.
Ve druhém přednáškovém bloku se dr. Raušerová věnovala postižením jednotlivých orgánových systémů – trauma hlavy, onemocnění plic, srdeční selhání, onemocnění gastrointestinálního traktu, onemocnění pankreatu, onemocnění jater, onemocnění vylučovacího aparátu, syndrom systémové zánětlivé odpovědi, endokrinopatie a příslušné vhodné infúzní terapii.
MVDr. Vladimír Knapík, oční specialista Veterinární kliniky Medipet, prezentoval zásady infúzní terapie u akutního glaukomu. Zdůraznil, že pacient s glaukomem je vždy akutní pacient. Iniciální léčba musí být cílená, rychlá a komplexní, aby nevyústila ve zrakový deficit. Cílem této léčby je snížení hodnoty nitroočního tlaku pomocí systémové terapie (osmotická diuretika – infúze roztoku manitolu) a lokální instilace antiglaukomatik.
MVDr. Jiří Jahoda v závěrečném příspěvku o významu hospitalizační jednotky pracoviště pro pacienty s intenzivní infúzní terapií identifikoval nezbytné atributy pracovišť s hospitalizační částí, popsal systém nepřetržitého provozu Veterinární kliniky Medipet a spolupráci s referujícími lékaři.
Seminář byl ukončen společným obědem a exkurzí na Veterinární kliniku Medipet. Akce se zúčastnila i firma Master Foods, kom. spol. Pořadatelé poděkovali firmě za její podporu v podobě generálního sponzorství vzdělávacích akcí pro rok 2006.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *