26.03.2015 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pravidla pro pohřbívání zvířat

Je možné si zvíře pochovat na vlastním pozemku. Od 1. 7. 2014 je v platnosti Vyhl.č. 82/2014 Sb., o kadáverech zvířat v zájmovém chovu. Pokud bude dodržována, je však prakticky nemožné na běžném stavebním pozemku kadáver umístit. Stačí se podívat na §2 této vyhlášky. Oplocené soukromé pozemky, kde by bylo možné vyhovět požadavkům této vyhlášky, nejsou v našich krajích obvyklé.

Zvíře si totiž majitel může pohřbít na vlastní zahradě, pouze pokud to místo bude vzdáleno nejméně 200 m od vodního zdroje,  100 m od nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace, s výjimkou příjezdové pozemní komunikace a 50 m od hranice sousedního pozemku. Velikost výkopu musí odpovídat velikosti zvířete a hluboký musí být minimálně 50 cm u zvířete do 100 kg. Nad 100kg už musí být výkop hluboký 100cm. Zvíře musí být do výkopu ukládáno v obalu, ten musí být v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Každé místo uložení pohřbeného zvířete musí být nezaměnitelně označené a to po dobu 10 let.

Vyhl. č. 82/2014 Sb. §2 - Veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu
(1) Na místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu lze uložit pouze kadáver zvířete v zájmovém chovu, a to na tlecí dobu minimálně 10 let.
(2) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat  v zájmovém chovu nesmí kontaminovat vodní zdroj a musí být vzdáleno od a) vodního zdroje nejméně 200 m, b) nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace4), s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, nejméně
100 m a c) hranice sousedního pozemku nejméně 50 m.
(3) Velikost výkopu musí odpovídat velikosti těla ukládaného kadáveru zvířete v zájmovém chovu.
Do výkopu lze uložit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud se na dně výkopu neobjeví podzemní voda. Je-li kadáver zvířete v zájmovém chovu ukládán do výkopu v obalu, musí být obal v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Kadáver zvířete v zájmovém chovu musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným dezinfekčním prostředkem a následně zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 50 cm do úrovně terénu, v případě kadáveru zvířete v zájmovém chovu o hmotnosti vyšší než 100 kg ve výši nejméně 100 cm do úrovně terénu.
(4) Každé jednotlivé místo uloženého kadáveru zvířete v zájmovém chovu musí být nezaměnitelně
označeno s vyznačením data uložení.
(5) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu musí být zajištěno proti vniknutí
zvířat.

Jestliže majitel pozemek nevlastní, nemůže pozůstatky zvířete uložit někde na mezi nebo v lese. Může však nechat zvíře pohřbít na pozemku, který je k tomu přímo určený - např. zvířecí hřbitov.  Popřípadě může využít služby zvířecího krematoria, je jich už dokonce více v různých městech.  Pokud tedy majitel nechce zvíře nechat u veterináře nebo nemá možnost si ho pohřbít sám, tak možnosti jsou. Majitelé tedy nemusí pohřbívat svého čtyřnohého přítele někde nelegálně.*

MVDr. Martina Načeradská, Veterinární ordinace Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down