27.07.2009 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Právní předpisy na úrovni EU

Zákaz dovozu, vývozu a uvádění na trh výrobků z psí a kočičí kůže

Evropský parlament a Rada přijaly nařízení č. 1523/2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže. Cílem bylo sladit právní předpisy na úrovni EU, které upravují obchod s kočičími a psími kůžemi nebo výrobky z těchto kůží.
Toto nařízení ukládá členským státům povinnost stanovit pravidla, podle kterých lze ukládat sankce za porušení, a která umožní, aby příslušné orgány měly možnost zásilky obsahující kočičí a psí kůže zabavit a zničit. A tato pravidla lze nalézt v právě schválené novele veterinárního zákona.
Státní veterinární správa ČR již několikrát vyjadřovala souhlasné stanovisko s Ústřední komisí pro ochranu zvířat, která kritizovala obchodování s výrobky z kočičích a psích kůží, které pocházely ze zemí, kde jsou tato zvířata prokazatelně chována v neodpovídajících podmínkách a usmrcována neetickým způsobem. V Evropě jsou psi a kočky chováni jako společníci člověka a evropská veřejnost projevuje nesouhlas s nakládáním s těmito zvířaty jako se zvířaty hospodářskými a s jejich způsobem chovu v některých zemích. Důsledkem bylo přijetí nařízení č. 1523/2007.

Nyní tedy byla do novely veterinárního zákona a do novely zákona o ochraně spotřebitele začleněna zmocnění pro dozorové orgány, kterými jsou Státní veterinární správa ČR a Česká obchodní inspekce. Při zjištění zmíněných zakázaných komodit je mohou zabavit, nařídit likvidaci a uložit pokutu. Dále je zde uvedeno, že při pochybnostech o původu lze výrobek podrobit analýze DNA a určit, zda doopravdy pochází ze psa nebo kočky. Pro dozorové veterinární orgány to znamená, že pokud by se setkaly s případem obchodování se surovými psími nebo kočičími kůžemi, mají za povinnost je nepropustit do oběhu a mohou uložit dotyčnému subjektu pokutu až do výše jednoho milionu korun. Obdobné zmocnění a právo postupovat má i Česká obchodní inspekce.

Hlavní úkol při kontrole dovozu těchto zakázaných komodit, psích a kočičích kůží a výrobků z nich, bude spočívat na pohraničních veterinárních stanicích na vnějších hranicích EU. ČR má pouze jednu pohraniční veterinární stanici, a to v Praze na letišti v Ruzyni. I zde jsou však připraveni na kontroly možného dovozu zmíněných komodit.

A pokud by šlo o případný vývoz, lze doplnit, že k vývozu živočišných produktů (ve smyslu § 38 b veterinárního zákona) je nutné veterinární osvědčení, popřípadě doklad o splněných veterinárních podmínkách. V případě zmiňovaných surových kůží požadované doklady příslušná krajská veterinární správa nevydá.

Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down