15.05.2007 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Právní předpisy o směsných produktech - potravinách

Pizza či raviolli ze třetích zemí budou muset být doprovázeny veterinárním osvědčením protože obsahují maso.

Dne 4. 5. 2007 bylo uveřejněno v úředním věstníku EU rozhodnutí Komise 2007/275/ES, o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/ES a 97/78/ES. Kromě upřesnění stávajícího seznamu veterinárního zboží obsahuje tento právní předpis novinku, a to, že od 4. 6. 2007 budou podléhat veterinární kontrole při vstupu do EU také tzv. směsné produkty, které představují produkty obsahující suroviny jak živočišného, tak rostlinného původu.

V praxi to znamená, že v pohraničních veterinárních stanicích na vnějších hranicích EU budou kontrolovány i ty výrobky, které dosud nebyly, neboť zkušenosti ukázaly, že i relativně malé množství suroviny živočišného původu může ovlivnit zdravotní nezávadnost potraviny.

Budou tedy kontrolovány všechny směsné produkty obsahující jakékoliv množství zpracovaných masných výrobků, tedy i těstoviny nadívané masem, pečivo obsahující maso, omáčky a přípravky pro omáčky obsahující maso atd. Dále budou veterinární kontrole podléhat směsné produkty, u nichž nejméně polovinu hmoty představuje jakýkoli jediný zpracovaný produkt živočišného původu jiný než zpracovaný masný výrobek (mléčné výrobky, produkty rybolovu, vaječné výrobky, med atd.) a v případě, že bude tento zpracovaný produkt živočišného původu tvořit méně než polovinu hmoty, nemusí být složené produkty předloženy k veterinární kontrole za podmínky, že
1) jsou skladovatelné při pokojové teplotě nebo v průběhu výroby jasně prošly úplným procesem vaření nebo tepelného ošetření v celé hmotě tak, že všechny syrové produkty byly denaturovány;
2) jsou jasně označeny jako určené k lidské spotřebě;
3) jsou bezpečně zabaleny;
4) provází je obchodní doklad.

Směsné produkty podléhající veterinárním kontrolám musí být doprovázeny při dovozu do zemí EU příslušným veterinárním osvědčením v závislosti na druhu obsaženého živočišného produktu (pro masné výrobky, mléčné výrobky, pro produkty rybolovu, vaječné výrobky atd.). Z toho dále vyplývá, že produkt dané kategorie musí pocházet ze schválené třetí země a ze schváleného výrobního závodu. Příslušné seznamy je možné si vyhledat
na www.svscr.cz – Obchodování s veterinárním zbožím.

Navíc mléčné výrobky obsažené v jakýchkoli směsných produktech, tedy i těch, které nepodléhají veterinární kontrole, smějí pocházet pouze ze schválených třetích zemí a musí být ošetřeny v souladu s rozhodnutím Komise 2004/438/ES.

Na produkty, které podléhají veterinární kontrole při vstupu na území EU se dále vztahují ustanovení veterinárního zákona a další právní normy. Důležité je i nařízení Komise (ES) č. 136/2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství a v něm uveřejněný dokument „společný veterinární vstupní doklad“.

Přestože se někomu může zdát, že rozhodnutí Komise 2007/275/ES je až zbytečně podrobné či až „hnidopišské“, není tomu tak. Cílem zmíněného rozhodnutí Komise bylo podniknout další krok k zajištění a i možné kontrole zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu. Zmíněné výrobky se na našem trhu mohou objevit zřejmě nejčastěji tehdy, propustí-li je na intrakomunitární trh pohraniční veterinární stanice příslušné členské země EU na vnějších hranicích EU. My máme pouze jednu takovouto pohraniční veterinární stanici, a to na letišti v Praze Ruzyni.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down