18.11.2020 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Právní úprava chovu některých plemen psů ve státech Evropské unie

Doleželová P. Právní úprava chovu některých plemen psů ve státech Evropské unie. Veterinářství
2020;70(11):666-673.

Právní předpisy ve členských státech Evropské unie upravují vlastnictví a chov psů dvěma základními způsoby. Buď přímo vytváří seznamy plemen, které považují z různých důvodů za nebezpečné a zakazují chov těchto plemen psů (breed specific legislation, BSL), nebo identifikují nebezpečného psa podle jeho individuálního chování bez ohledu na příslušnost k plemeni nebo opět vytváří seznam potenciálně nebezpečných plemen a zavádí preventivní povinnosti pro majitele takových psů. Ke státům, které zavedly BSL, patří Velká Británie, Dánsko a Kypr. Mezi státy s úpravou zaměřenou na identifikaci nebezpečných psů a pravidel chovu takových psů patří Slovinsko, Lotyšsko, Německo, některé spolkové státy Rakouska, Francie, Rumunsko, Litva, Španělsko, Itálie, Polsko, Chorvatsko, Lucembursko, Portugalsko a Irsko. Naopak Česká republika, Slovensko, Nizozemsko, Malta, Řecko, Estonsko, Belgie, Maďarsko, Bulharsko, Finsko a Švédsko žádnou regulaci nemají. Mezi nejčastěji regulovaná plemena patří: americký stafordšírský teriér, stafordšírský bulteriér, bulteriér, argentinská doga, brazilská fila či pitbulteriéři.

Legislation in the Member States of the European Union regulates the ownership and breeding of dogs in two basic ways. It either directly creates lists of breeds that are considered dangerous for various reasons and prohibits the breeding of these breeds of dogs (breed specific legislation, BSL), or identifies a dangerous dog according to his individual behaviour regardless of breed or again creates a list of potentially dangerous breeds and introduces preventive obligations for owners of such dogs. The countries that have introduced BSL include the United Kingdom, Denmark and Cyprus. Countries with regulations aimed at identifying dangerous dogs and the rules for breeding such dogs include Slovenia, Latvia, Germany, some federal states of Austria, France, Romania, Lithuania, Spain, Italy, Poland, Croatia, Luxembourg, Portugal and Ireland. In contrary, the Czech Republic, Slovakia, the Netherlands, Malta, Greece, Estonia, Belgium, Hungary, Bulgaria, Finland and Sweden have no regulation.
The most frequently regulated breeds include: American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier, Argentine Dogo, Brazilian Fila and Pit Bull Terriers.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down