Autor
Kategorie:
Nezařazené

Přece jen pokrok v ochraně zvířat

Tím, že včera prezident republiky Václav Klaus podepsal novelizovaný zákon na ochranu zvířat proti týrání (č.246/1992 Sb.), nabude tato důležitá zákonná norma počátkem března účinnosti. Po prakticky ročních složitých jednáních se zdá, že touto novelou došlo k přijatelné dohodě. Zajisté nebudou spokojeni všichni a některé z nevládních organizací na ochranu zvířat budou mít i nadále výhrady, je však si třeba uvědomit, že tento zákon se dotýká nejen zvířat, ale i různých zájmů a mnoha živností. Proto bylo nutné najít přijatelného společného jmenovatele.

Za nejdůležitější pokrok a záruku možné nápravy v případě prokázaného týrání zvířat považuje Státní veterinární správa ČR to, že orgán státního veterinárního dozoru může nařídit zrušení činnosti, což je jinými slovy zákaz chovu, může i nařídit omezení počtu chovaných zvířat. Tato zmocnění mohou být opravdu účinným nástrojem.
Za klad lze též považovat to, co mnozí kritici dosavadnímu zákonu vytýkali – a to absenci zákazu používání zvířat při testování kosmetiky – i když se takovéto pokusy fakticky u nás neprováděly. Tento zákaz novela zákona nyní obsahuje. Též je dobře, že již nelze provozovat tzv. pojízdné zvěřince, neboť zde podle zkušeností veterinárních inspektorů nejčastěji docházelo k případům neodpovídajícího chovu zvířat a tudíž i týrání. Je též možné hodnotit kladně zákaz další pouťové atrakce, jako jsou pojízdná akvária. Dále jsou zakázány nové drezury primátů, neboť i zde nejčastěji dochází k výcviku zvířat k nefyziologickému chování, navíc v různých lidských oblečcích či postrojích a navíc jsou této drezuře podrobována zvířata chráněná zákonem, tím je nepřímo podporován nelegální lov a odchyt zvířat z volné přírody. Diskutovaný zákaz drezury ostatních druhů zvířat, jako například slonů či velkých kočkovitých šelem či delfínů, které navrhovaly některé ochranářské organizace, sněmovnou ani senátem neprošel. Toto je téma v současné době možné nazírat z několika hledisek a poslanci a senátoři se přiklonili k převažujícímu právnímu názoru uplatňovanému ve většině evropských zemí.
Z pohledu Státní veterinární správy ČR je vůbec dobře, že novela zákona na ochranu zvířat proti týrání byla přijata a hodnotí ji jako krok kupředu. Především proto, že je problematika pohody zvířat neboli welfare chápána vážně a orgány státního veterinárního dozoru budou moci využívat větších pravomocí. Obce budou povinny veterinární dozor informovat, jak řeší dozorem navržená opatření a soudy budou mít přece jen větší možnost provinilce účinněji sankcionovat.
Mnozí řeknou, že zákon mohl být dokonalejší, a budou mít pravdu, ale je vůbec možné, aby byl zákon dokonalý?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *