23.01.2007 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přechodná opatření pro Bulharsko a Rumunsko

Většina podniků na zpracování mléka, masa a ryb k datu přistoupení Bulharska a Rumunska k EU nesplňuje hygienické požadavky.

Stovky podniků na zpracování mléka, masa a ryb v Bulharsku a Rumunsku nedosáhly k datu přistoupení k EU požadovaných standardů, takže nebudou moci exportovat do ostatních zemí EU. Z 391 podniků na zpracování mléka v Bulharsku jen 34 je schváleno pro export. U podniků na zpracování masa je schváleno jen 26 z 359. Tyto země byly přespříliš optimistické, pokud šlo o hygienický stav podniků. Podniky, které nejsou schváleny pro export, budou moci prodávat svou produkci se zvláštním označením jen na národním trhu. V přechodném ročním období budou mít příslušné úřady také ještě možnost zlepšit systém vysledovatelnosti u produktů živočišného původu.
Výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dále schválil změnu opatření již přijatých pro výrobky živočišného původu, které byly uvedeny do oběhu v Bulharsku a Rumunsku před 1. lednem 2007. I tyto výrobky mohou být prodávány jen na tuzemských trzích. Ani schválené podniky nesmějí zpracovávat nevyhovující dovezené suroviny, aby se produkty nedostaly na trhy ostatních členských zemí.
V souvislosti s provedenými opatřeními bylo vydáno prohlášení proti pokračování zákazu importu z EU nebo z některých zemí EU do Ruska z důvodu podezření na závadnost produktů z Rumunska a Bulharska.
Právní předpisy EU s přechodnými opatřeními:
Rozhodnutí 23/2007/ES, kterým se mění dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení z roku 2005, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Rumunsku
OJ L 8, 13.01.2007, s.9
Rozhodnutí 26/2007/ES, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku
OJ L 8, 13.01.2007, s.35
Rozhodnutí 27/2007/ES, kterým se přijímají určitá přechodná opatření týkající se dodávek syrového mléka do zpracovatelských zařízení a jeho zpracování v Rumunsku s ohledem na požadavky nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES
OJ L 8, 13.01.2007, s.45
Rozhodnutí 29/2007/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro některé produkty živočišného původu, na něž se vztahuje nařízení 853/2004/ES, dovezené ze třetích zemí do Bulharska a Rumunska před dnem 1. ledna 2007
OJ L 8, 13.01.2007, s.57
Rozhodnutí 30/2007/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění na trh některých produktů živočišného původu získaných v Bulharsku a Rumunsku
OJ L 8, 13.01.2007, s.59
Rozhodnutí 31/2007/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení 853/2004/ES, z Bulharska do jiných členských států
OJ L 8, 13.01.2007, s.61
Předpisy lze najít ve Věstníku ES.
EU Food Law 2006;283:13-14

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down