Přestože v ČR nedošlo ani k vyslovení podezření na aviární influenzu

počítá SVS i nadále se všemi eventualitami.

V souladu s nařízeními a doporučeními Evropské komise probíhalo a i nadále probíhá v ČR vyšetřování náhlých úhynů ptáků. Jsou vytipovány oblasti, ve kterých by mohlo z hlediska možných tahů ptáků vzniknout zjara určité riziko, tj. oblast Novomlýnských nádrží na jižní Moravě a některé oblasti Čech s větším množstvím volně chované vodní drůbeže.
Rizika aviární influenzy pro lidi, tj. pro chovatele a ošetřovatele v zemích EU, jsou podle odborníků malá. Vyplynulo to z jednání v Bruselu v polovině prosince, kterého se zúčastnili ředitelé veterinárních správ a hlavní hygienici členských zemí, odborníci z FAO, WHO a OIE.
Odborníci konstatovali, že pro lidi pracující v drůbežárnách a ostatních chovech drůbeže je v případě výskytu nákazy riziko nakažením všemi typy H5N1 malé. Riziko nakažení jinými subtypy, jako například vysoce patogenním H7N7 je vyšší, ale jedině za předpokladu přímého kontaktu s nemocnými ptáky, avšak příznaky u člověka jsou v tomto případě mnohem mírnější. Evropská komise doporučuje sledovat nákazovou situaci, vyhodnocovat reálná rizika, v případě výskytu omezit kontakt s nemocnými ptáky a v případě vzplanutí nákazy používat ochranných pomůcek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *