Prevalence a antimikrobiální rezistence patogenů močového traktu u psů

Cílem studie bylo zjistit incidenci a rizikové faktory pozitivních vzorků močového traktu psů získaných při kultivaci. Byla sledována prevalence patogenů močového traktu jednotlivých mikrooorganismů a smíšených kultur a změn v jejich antimikrobiální rezistenci za posledních deset let. Retrospektivní přehled detailního monitoringu kultivace a citlivosti vzorků moči psů byl získán na základě počítačových záznamů v referenční nemocnici ve Velké Británii od srpna 1999 do září 2009.

Z vyšetřených 5923 vzorků bylo 17,5 % (670 od 4530 psů) pozitivních. V 85,3 % byl vykultivován jeden izolát. Prevalence bakteriálních druhů se u smíšených vzorků a izolátů lišila. U nekastrovaných a kastrovaných fen byl výskyt pozitivních vzorků častější než u psů (OR=2,5 a 1,5). Nejčastěji byla izolována Escherichia coli (53,9 %), u postižených fen, starších a u kastrovaných psů byl záchyt vyšší. Dále byl zjištěn zvýšený výskyt antimikrobiální rezistence u Enterococcus faecalis a Pseudomonas Aeruginosa a pokles účinnosti antibiotik enrofloxacinu, cephalexinu a oxytetracyclinu. Prevalence urinárních bakteriálních izolátů je v článku uvedena u psů větších plemen. Monitoring změn antimikrobiální účinnosti a mikrobiální rezistence uvádí empirické užívání antimikrobiálních látek pro terapii infekcí urinárního traktu a pomáhá formulovat strategické plány pro limitování rezistence na léky.*

Hall, J. L., . Holmes, M. A.,  Baines, S. J. Prevalence and antimicrobial resistance of canine urinary tract pathogens. Veterinary Record 2013;173:549.

red

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *