02.06.2009 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prevalence chlamydiových infekcí u chovných prasnic

Význam chlamydiových infekcí při poruchách reprodukce prasnic

V Německu byla sledována prevalence chlamydiových infekcí a její význam při poruchách reprodukce v chovných stádech prasat. Vzorky krve byly odebrány na serologické vyšetření metodou ELISA od 1 493 prasat z těchto chovů. Protilátky proti chlamydiím byly zjištěny u 33 % odebraných vzorků, pozitivně reagující jedinci byli detekováni ve všech vyšetřovaných stádech. Počet seropozitivních zvířat se na různých farmách pohyboval od 4,3 % do 72,7 %. Procento pozitivních zvířat na farmách kladně korelovalo s výskytem syndromu MMA (mastitis, metritis, agalakcie), pozdní říjí a výskytem onemocnění. V těchto stádech bylo také zjištěno méně odstávčat na prasnici a vrh. Porovnáním seronegativních a seropozitivních prasnic na jednotlivých farmách byla odhalena i nižší reprodukce u seropozitivních prasnic. Významná souvislost byla prokázána také v chovech s vysokým počtem seropozitivních prasnic a nižší hygienou nebo při současném chovu drůbeže.
Ve druhé fázi vyšetření byly odebrány cervikální stěry od 124 prasat a devíti prasnic, které abortovaly. Vzorky byly vyšetřeny na přítomnost chlamydiového antigenu metodami ELISA (capture-ELISA) a PCR na přítomnost chlamydií. Pomocí techniky ELISA mohly být detekovány pouze tři pozitivní vzorky, citlivější metoda PCR odhalila 50 % pozitivních vzorků. 20 % PCR pozitivních zvířat byly klinicky zdravé prasnice, u 80% PCR pozitivních prasnic byly zaznamenány poruchy reprodukce. Významnou souvislost lze spatřit mezi PCR pozitivními výsledky a výskytem abortů a vrhů mrtvě narozených selat a také u selat s nízkou životaschopností.
Od 124 prasnic bylo odebráno 93 stěrů a vyšetřeno na přítomnost jiných bakteriálních patogenů, které jsou příčinou poruch reprodukce. Vysoký počet mikroorganismů různých druhů byl zjištěn u 70% vzorků prasnic s poruchami reprodukce a 30 % vzorků pocházelo od klinicky zdravých prasnic. Druhová diferenciace pozitivních vzorků na antigen chlamydií byla provedena pomocí techniky southern blot hybridisation. Chlamydia psittaci mohla tedy být stanovena ve všech pozitivních vzorcích a osm stěrů bylo pozitivních na Ch. psittaci i Ch. trachomatis. Výsledky předkládané studie prokázaly vysokou prevalenci chlamydiových infekcí v chovných stádech a její význam při výskytu reprodukčních poruch.

Eggemann G., Wendt M., Hoelzle L. E., Jäger C., Weiss R., Failing K. Prevalence of Chlamydia infections in breeding sows and their importance in reproductive failure. Dtsch Tierarztl Wochenschr 2000;107(1):3-10.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down