06.02.2020 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prevalence mutace genu MDR1 u kolií a sheltií

Urbanová M. Prevalence mutace genu MDR1 u kolií a sheltií. Prevalence of MDR1 mutation in collies and shelties. Veterinářství 2020;70(2):88-90.

SOUHRN

Gen MDR1 (gen mnohočetné lékové rezistence) mají všichni savci. Tento gen kóduje P-glykoprotein důležitý pro správnou funkci membránových bariér. U psů postižených mutací genu se některá léčiva, která jsou substrátem P- glykoproteinu, dostávají přes hematoencefalickou bariéru do centrální nervové soustavy, což způsobuje výrazné neurologické příznaky s alterací celkového zdravotního stavu. Byly zpracovány výsledky tří laboratoří, které chovatelům v České republice poskytují genetické vyšetření na mutaci MDR1. Z uvedených výsledků vyšetření vyplývá, že u zhruba čtvrtiny sheltií a téměř poloviny kolií, se vyskytuje jedna nebo obě mutované alely MDR1.

 

SUMMARY

All mammals have the MDR1 gene (multiple drug resistance gene). This gene encodes P- glycoprotein important for the proper functioning of membrane barriers. In dogs affected by this mutation, some drugs that are substrates of p-glycoprotein pass through the blood-brain barrier into the central nervous system, causing severe neurological symptoms with alteration of general health. The results of three laboratories that provide genetic testing for mutations of  MDR1 were processed. These results show that one or both mutant MDR1 alleles occur in about a quarter of shelties and almost half of the collies.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down