18.05.2007 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prevalence nádorů a protilátek proti leukózo-sarkomovým virům podskupin A a B u nosných hybridů kura domácího

O. TOMÁŠEK, P. KVAPIL, L. KULÍKOVÁ
Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Veterinářství 2006;56:766-770

SOUHRN
Tomášek O., Kvapil P., Kulíková L. Prevalence nádorů a protilátek proti leukózo-sarkomovým virům podskupin A a B u nosných hybridů kura domácího. Veterinářství 2006;56:766-770.
V článku je popsáno sledování četnosti výskytu nádorů v rodičovských a užitkových chovech nosnic. Výskyt nádorů byl zjišťován v letech 2003 a 2004 na třech porážkách na Moravě a vybrané nádory byly vyšetřeny histologicky. Jeden rodičovský a jeden užitkový chov byly dále vyšetřeny metodou nepřímé ELISA na přítomnost protilátek proti leukózo-sarkomovým (LS) virům podskupin A a B. Nádorovité změny na viscerálních orgánech se vyskytly v 82 z celkem 91 vyšetřovaných chovů nosnic (90,1 %). V jednotlivých chovech však byl výskyt nádorů velmi nízký a pouze ve 3 chovech (3,3 %) překročil výskyt novotvarů jedno procento. Histologicky byl nejčastěji diagnostikován adenokarcinom pankreatu s metastázami na seróze střeva, adenokarcinom vejcovodu, adenokarcinom vaječníku a leiomyom závěsu vejcovodu. Sérologickým vyšetřením nebyly nalezeny pozitivní titry u žádné z nosnic z rodičovského ani z rozmnožovacího chovu. Výsledky naznačují, že prevalence nádorových změn je, stejně jako prevalence infekce LS viry podskupin A a B, v chovech nosnic velmi nízká.

SUMMARY
Tomášek O., Kvapil P., Kulíková L. Prevalence of tumours and antibodies against leukosis-sarcoma viruses of subgroups A a B in layers. Veterinářství 2006;56:766-770.
This article describes monitoring of prevalence of tumors in parent and production flocks of layers. Monitoring was carried out in three slaughterhouses in Moravia in years 2003 and 2004. Selected tumors were histologicaly examined. In addition, one parent and one production flock were serologicaly examined by means of indirect ELISA for presence of antibodies against leukosis-sarcoma (LS) viruses of subgroups A and B. Tumors in visceral organs were present in 82 from all 91 examined flocks (90,1%). However, prevalence of tumors in individual flocks was low and prevalence higer than 1% was found only in 3 (3,3%) of all flocks. Histologically, adenocarcinom of pancreas with metastases on intestinal seroses, adenocarcinom of oviduct, adenocarcinom of ovary and leiomyom of mesosalpinx were most frequent tumors found. Serologically, no positive titers were detected by indirect ELISA in any individual from either parent or production flock. These results suggest that prevalence of tumors as well as prevalence of infection with LS viruses of subgroups A and B in flocks of layers is low.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down