18.09.2008 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prevalence PRRS a vzájemná souvislost s velikostí stáda prasat v Číně

PRRS je ekonomicky významným onemocněním prasat.

Porcinní reprodukční a respirační syndrom (PRRS) je ekonomicky významným onemocněním prasat, definovaný vážnými respiračními potížemi u selat a poruchami reprodukce březích prasnic. PRRS je hlášený ve většině zemí světa, které produkují prasata, s výjimkou několika málo zemí, jako je např. Austrálie, Nový Zéland a Švýcarsko. Regulérním obchodem značného množství vepřového masa ze zemí, kde se PRRS vyskytuje endemicky, jsou tyto země nákazy prosté vystaveny značnému riziku infekce.
Přenos viru PRRS mezi stády je ovlivněn velikostí stáda a může se přenášet kontaminovaným semenem a předměty, vektory, aerosoly aj. Produkce prasat v čínské provincii Shandong, kde byla sledována prevalence PRRS v závislosti na velikosti stáda, je charakterizovaná relativně malým počtem stád větších a mnoha stády malými s méně než 100 jedinci.
V letech 2004 a 2005 bylo od nevakcinovaných prasat odebráno 1332 vzorků krve. Počet vzorků odebraných ze stáda závisel na velikosti stáda. Vzorky krve byly serologicky testovány komerčním testem pro PRRS (HerdChek, IDEXX Laboratories). Celkově bylo 59,5 % vzorků séropozitivních, indikujících výskyt nákazy v této provincii. V odlehlejších menších venkovských stádech bylo zjištěno pouze 32,5 pozitivních jedinců, zatímco na farmách s produkcí prasat nad 100 kusů dosahovala prevalence nákazy až 83,1 %. Metodou RT-PCR bylo vyšetřeno 97 vzorků k odhalení virémických jedinců, z toho 26 vzorků bylo pozitivních. PRRS virus izolovaný z 21 vzorků vytvářel na buněčných liniích Marc-145 typický cytopatický efekt (cpe). U různých izolátů byly pozorovány odlišné cpe. Sekvence ORF7 prokázaly rozdíly pouze u dvou nukleotidů, mezi izolátem 1 a 2. Oba izoláty se podobaly prototypu viru Severní Ameriky VR2332 a sdílely 99% identitu nukleotidové sekvence; v sekvenci aminokyselin nebyl zaznamenán žádný rozdíl.
Většina stád prasat čínské provincie Shandong jsou nekomerční, jako např. malé záhumenkové chovy a hobby farmy, zejména ve vzdálenějších venkovských oblastech a polokomerční stáda. Malé farmy prasat jsou charakterizovány relativně nízkou populační denzitou bez přesunu jedinců. Tato skutečnost pomáhá omezení přenosu nákazy na menších farmách. Pokud se virus PRRS vyskytne ve větší populaci prasat, jeho následné šíření do populace s nízkou nebo střední hustotou je poněkud limitováno. Naopak zavlečením infikovaných prasat, zejména koupí odstávčat a nahrazením chovného stáda, které je běžné ve velkochovech, může být hlavní cestou přenosu infekce mezi stády. Další významnou příčinou vyšší prevalence PRRS ve velkochovu je umělá inseminace infikovaným semenem. Doposud není známo, zda některá lokální stáda prasat vlastní specifický gen pro rezistenci PRRS. Na rozdíl od prasat ve velkochovech mají prasata na menších farmách geneticky zachovanou lepší užitkovost a genetické znaky mohou být u těchto lokálních prasat přenášeny po desetiletí až staletí. Další studie v této problematice jsou nezbytné.

Wu J., Wang J., Liu Y., Wang W., Zhang X., Yoo D. Relationship between herd size and the prevalence of PRRS in pig herds in China. Vet Rec 2008;163:90-91.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down