20.01.2021 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prevalence rezistence k antimikrobikům u vybraných původců mastitidy skotu

Prátová H., Pokludová L., Dubská M., Bureš J. Prevalence rezistence k antimikrobikům u vybraných původců mastitidy skotu. Veterinářství 2021;71(1):20-31.

SOUHRN

Národní program sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů poskytuje unikátní data ukazující současnou epidemiologickou situaci v České republice s ohledem na rezistenci k antimikrobikům u širokého spektra bakteriálních druhů. Mezi bakteriální druhy majoritně izolované z mastitidy skotu v rámci tohoto programu (kumulativní data 2017–2019, ČR) patřily Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus dysgalactiae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Raoultella spp. a Streptococcus agalactiae. Cílem tohoto článku bylo poskytnout interpretaci získaných výsledků minimálních inhibičních koncentrací u jednotlivých bakteriálních původců mastitidy skotu. Komentovaný aktuální přehled o citlivosti a rezistenci kauzálních agens spolu s údaji o dostupných registrovaných veterinárních léčivých přípravcích může pomoci vytvořit základ pro racionální  výběr vhodného léčiva pro léčbu bakteriálních infekcí mléčné žlázy.

SUMMARY

National surveillance programme for antibiotic resistance in veterinary pathogens provides unique data showing current epidemiological situation in the Czech Republic regarding antibiotic resistance in a wide range of bacterial species. The major bacterial species isolated from bovine mastitis covered
within the programme (cumulative data 2017–2019, CZ) included Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus dysgalactiae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Raoultella
spp., and Streptococcus agalactiae. The objective of the paper was to interpret minimum inhibitory concentration data of individual bacterial pathogens causing bovine mastitis. Commented recent overview on susceptibility and resistance of causal agents along with information on available authorised
veterinary medicinal products can help to build a basis for a rational choice of appropriate medicine for treatment of intramammary bacterial infections.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down