25.08.2022 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prevalence sérotypů izolátů Streptococcus suis v České republice v roce 2021

Nedbalcová K., Kuchařovičová I., Zouharová M., Matiašková K., Švejdová M., Brychta M., Matiašovic J.
Prevalence sérotypů izolátů Streptococcus suis v České republice v roce 2021. The prevalence of serotypes of Streptococcus suis isolates in the Czech Republic in 2021. Veterinářství 2022;72(8): 458-462.

SOUHRN
Stanovení prevalence sérotypů bylo provedeno u 153 terénních izolátů Streptococcus suis, pocházejících z chovů prasat v ČR získaných v roce 2021. Pomocí molekulárních a sérologických metod byl mezi testovanými izoláty S. suis určen jako dominantní sérotyp 7 (22,9 %). Následovaly sérotypy 2, 1/2, 9, 8, 1, 31, 16, 29, 15 (9,2 %; 6,5 %; 6,5 %; 5,9 %; 5,2 %; 5,2 %; 4,6 %; 2,6 %; 2,0 %). Další sérotypy byly mezi zkoumanými kmeny identifikovány zřídka (sérotypy 5, 12, 23, 10, 11, 14 a 21) nebo vůbec. Poměrně vysoké procento izolátů bylo detekováno jako netypovatelné (13,7 %).*

SUMMARY
Determination of the prevalence of serotypes was carried out in 153 field isolates of Streptococcus suis, originating from pig farms in the Czech Republic in 2021. Using molecular and serological methods, the serotype 7 (22.9%) was determined to be predominant among S. suis isolates, following serotypes 2, 1/2, 9, 8, 1, 31, 16, 29, 15 (9.2%; 6.5%; 6.5%; 5.9%; 5.2%; 5.2%; 4.6%; 2.6%; 2.0%, respectively). Other serotypes were identified among the investigated strains rarely (serotypes 5, 12, 23, 10, 11, 14 and 21) or not at all. A relatively high percentage of isolates were detected as non-typeable (13.7%).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down