Prevence ptačí chřipky v EU odpovídá dosavadním poznatkům

Lidé se doposud vždy nakazili při intenzivním kontaktu s nemocnými ptáky, zejména dýchacími cestami.

Preventivní opatření přijatá Evropskou unií proti ptačí chřipce jsou v souladu s doporučeními Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a dosavadními poznatky. Riziko zavlečení viru na určité území z trusu přelétajících nakažených ptáků není doposud prozkoumáno. Jsou sice stanovena ochranná opatření, která ale nemusejí být plně dodržována. Chovatel, který zjistí ve svém chovu nakažené zvíře, může z obav před přísnou kontrolou tuto skutečnost zamlčet a následkem může být šíření viru. Lidé, u nichž se nemoc objevila, se dosud vždy nakazili při intenzivním kontaktu s nemocnými ptáky, především dýchacími cestami. Při podezření na nákazu je nutné se vyvarovat přímého kontaktu s nemocnými či mrtvými ptáky. Důležité je také dodržovat pravidla osobní hygieny a drůbeží výrobky konzumovat tepelně upravené. Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl založen v roce 2002 v reakci na několik potravinových krizí v EU, které ukázaly, že jednotlivé členské státy nemusí být schopny si s některými problémy samy poradit či koordinovat svůj postup. EFSA spolupracuje s Evropskou komisí i s jednotlivými členskými zeměmi a jejich institucemi, jako je třeba v České republice Úřad pro potraviny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *