Preventivní vakcinace proti ptačí chřipce

v Evropské unii a v České republice.

V ČR je možná pouze nouzová vakcinace drůbeže, např. při přímém ohrožení zoologických zahrad a geneticky cenných chovů (rodičovské a prarodičovské linie).
V EU je za určitých přesně stanovených podmínek preventivní vakcinace drůbeže možná a v současné době je prováděna na základě Rozhodnutí komise – RK/2006/148/ES ve Francii a na základě RK/2006/147/ES v Nizozemsku.
Francie – vakcinace je schválena jako pilotní projekt u hus a kachen ve třech departmentech (Department Des Landes, De La Loire-Atlantique, De La Vendée).
Ve všech vakcinovaných chovech je nutno provádět intenzivní monitoring a surveillance (klinické prohlídky, sérologická vyšetřování, nasazení indikátorových zvířat).
Maso a masné výrobky pocházející z vakcinované drůbeže se mohou obchodovat pouze za předpokladu, že pochází z drůbeže, která:
a) pochází z hospodářství, které bylo pravidelně kontrolováno a drůbež vyšetřována s negativním výsledkem na vysocepatogenní aviární influenzu H5N1 se zvláštním zaměřením na indikátorové ptáky,
b) pochází z hejn, která byla klinicky vyšetřena úředním veterinářem v průběhu 48 hodin před nakládkou,
c) pochází z hejna, které je drženo odděleně od jiných hejn, která nesplňují podmínky čl. 4 RK/2006/147/ES,
Z vakcinovaných chovů je zakázáno přesunovat živou drůbež, násadová vejce a jednodenní kuřata mimo území Francie.
Maso a masné výrobky mohou být odesílány mimo území Francie, pokud je v obchodním dokladu potvrzeno splnění podmínek daných v RK/2006/148/ES. Navíc musí Francie předem o zásilce informovat ústřední kompetentní autoritu členského státu určení.
Nizozemsko – vakcinace je schválena pro drobnochovatele drůbeže a pro chovy ve volnosti pro celé území Nizozemska.
Veškerá vakcinovaná drůbež v drobnochovech musí být individuálně označena a smí se přesunovat pouze do jiných vakcinovaných hospodářství na území Nizozemska. Vakcinovaná drůbež z drobnochovů, jednodenní kuřata a násadové vejce od této drůbeže se nesmí odesílat do jiných členských států.
Vakcinovaná drůbež z volných chovů se smí přesunovat pouze na jatky v Nizozemsku. Konzumní vejce od vakcinované drůbeže z těchto chovů mohou být odesílána do jiných členských států pouze na základě potvrzení pravidelných kontrol v chovu a provedeném vyšetřování na vysoce patogenní aviární influenzu H5N1 s negativním výsledkem se zvláštním zaměřením na indikátorové ptáky a musí být odesílána přímo do určených balících středisek, kde jsou balena do jednorázových přepravek za zvláštního režimu podle RK/2006/147/ES.
Maso a masné výrobky získané z drůbeže z volných chovů mohou být odesílány do ostatních členských států za předpokladu splnění stejných podmínek, jako v případě Francie. I v případě Nizozemska je uložena povinnost předem ohlásit zamýšlený přesun ústřední veterinární autoritě státu určení.
Oba státy mají povinnost předložit do jednoho měsíce po provedení preventivní vakcinace Evropské komisi zprávu a následně podávat v měsíčních intervalech informaci v průběhu jednání Stálého veterinárního výboru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *