Při cestování po EU stačí pas pro malá zvířata

Některé třetí země požadují i kulaté razítko.

Kulaté razítko, potvrzení o dobré nákazové situaci v místě původu, vydá (zdarma) místní krajská veterinární správa a potvrzení o zdraví (zdravotním stavu zvířete před cestou), vydá soukromý veterinární lékař. Kulaté razítko u psů, koček a fretek v současné době ani jeden stát EU nepožaduje.
Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu v rámci EU se řídí Nařízením 998/2003, které m.j. obsahuje Přílohu II („seznam zemí a území“) s „nečlenskými“ státy, pro které platí rovnocenné podmínky jako pro EU. Základním požadavkem je tedy (pro psy, kočky, fretky) identifikace zvířete (tetování, popřípadě čip), pas pro malá zvířata a v něm potvrzené platné očkování proti vzteklině.
Členské státy a státy uvedené v Příloze II mají právo stanovit si dodatečné požadavky (vyšetření na hladinu protilátek proti vzteklině, odčervení před a po cestě…). Mezi to patří i ověření nákazové situace místně příslušnou krajskou veterinární správou. To si například stanovilo Chorvatsko, i když má ČR, co se týče vztekliny, status státu této nákazy prostého. Pro zvířata jako jsou hlodavci a plazi nejsou v Nařízení 998/2003 doposud specifikované podmínky. Je zde pouze o odkaz na to, že pro ně mohou být stanoveny zvláštní požadavky ohledně nákaz a vzor osvědčení. Většina států pro neobchodní přesuny zájmových zvířat jiných než jsou psi, kočky a fretky, vzory osvědčení stanovené nemá. Postupuje se tedy tak, že se doporučuje alespoň klinické vyšetření před cestou. Avšak některé státy, jako je Španělsko, takový vzor mají samostatně pro hlodavce a pro plazy a je to vlastně veterinární osvědčení s místem pro potvrzení jak zdravotního stavu zvířete soukromým veterinárním lékařem, tak i nákazové situace úředním veterinárním lékařem.
Podrobné a konkrétní informace lze získat na webových stránkách Státní veterinární správy: www.svscr.cz v rubrice cestování se zvířaty. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *