27.02.2019 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Primoinfekce hříbat gamaherpesviry koní EHV-2 a EHV-5 na území ČR

Molinková D., Kuchařová P., Břínek-Kolařová D., Sedlinská M. Primoinfekce hříbat gamaherpesviry koní EHV-2 a EHV-5 na území ČR. Primoinfection of foals with equine gammaherpesviruses EHV-2 and EHV-5 in the Czech Republic. Veterinářství 2019;69(2):109-115.

SOUHRN

Gamaherpesviry koní EHV-2 a EHV-5 jsou v populaci koní rozšířeny celosvětově. Jedná se o původce onemocnění oka a dýchacích cest, ale podílí se zřejmě i na vzniku dalších onemocnění koní, kde je míra jejich účasti předmětem výzkumu. Cílem této práce bylo stanovit pravděpodobný věk při primoinfekci hříbat v podmínkách chovu na území ČR, zpřesnit možnosti relativní a absolutní kvantifikace virů v klinickém materiálu a stanovit promořenost populace koní na našem území. Celkem 34 hříbatům byly od narození do věku 30 týdnů odebírány v šestitýdenních intervalech nosní stěry. Tyto byly vyšetřeny kvantitativní PCR na přítomnost (a množství) gamaherpesvirové DNA. Věk primoinfekce s vylučováním největšího množství viru byl u EHV-2 stanoven na 6. týden věku, u EHV-5 na 30. týden. Počty kopií virové DNA (replikujícího se viru) se na vrcholu vylučování pohybují mezi 107 (EHV-2) až 105 (EHV-5). Všech 34 hříbat prodělalo během sledování infekci alespoň jedním z gamaherpesvirů (97% EHV-2, 85% EHV-5). Vzhledem k celoživotní latenci, která následuje po prodělání primoinfekce, lze uvažovat o promořenosti blížící se 100 %.

 SUMMARY

Equine gammaherpesviruses EHV-2 and EHV-5 are spread worldwide in the population of horses. Both viruses belong to the causal agent of eye and respiratory diseases, but probably also take a part on other equine diseases, where a degree of their participation is being a subject of a research. The aim of this work was to determined the age of foal primoinfections in the condition of horse farming in the Czech Republic, as well as correct possibilities of relative and absolute quantification of viruses in the clinical material, including infestation of horse population in this country. In total, 34 foals were collected nasal swabs from bird to 30 week of age at six-week intervals. These were examined by quantitative PCR on the presence (and quantity) of gammaherpesviruses DNA. The age of primoinfection of the biggest quantity virus shedding was in EHV-2 at six weeks of age, EHV-5 at 30 weeks. The number of copies of viral DNA (replicated virus) reached the peak shedding between 107 (EHV-2) and 105 (EHV-5). All of 34 foals underwent infection at least one of gammaherpesviruses (97% EHV-2.85% EHV-5) during monitoring. Due to lifetime latency that appears after undergoing of primoinfection, infestation can be considered to 100%.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down