21.05.2018 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Případ asymptomatické formy infekční metritidy koní

Bzdil J., Oláhová S., Valihrachová M., Konečný J. Případ asymptomatické formy infekční metritidy koní u klisny v okrese Hodonín. Case of asymptomatic contagious equine metritis in a mare in the district Hodonín. Veterinářství 2018;68(5)336-339.

 

SOUHRN

Bzdil J., Oláhová S., Valihrachová M., Konečný J. Případ asymptomatické formy infekční metritidy koní u klisny v okrese Hodonín. Case of asymptomatic contagious equine metritis in a mare in the district Hodonín. Veterinářství 2018;68(5)336-339.

 Tato práce popisuje asymptomatický případ infekční metritidy koní (Taylorella equigenitalis) u klisny soukromého chovatele v okrese Hodonín. Laboratorní diagnostika spočívala v mikroaerofilní kultivaci dvou stěrů z fossa clitoridis a sinus clitoridis a jejich inkubaci po dobu 48–96 hodin při teplotě 37 ± 1 °C s použitím masopeptonového krevního agaru a čokoládového agaru. Kolonie původce byly mléčně zbarvené pravidelné nehemolytické konvexní a byly řídce kašovité konzistence. Po 48 hodinách inkubace měly průměr 0,1 až 0,5 mm, jejich povrch byl hladký, lesklý a jejich okraje rovné. Po 96 hodinách byla jejich velikost až 1 mm. Konfirmace byla provedena metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF (identifikační skóre 2,126).  Testace citlivosti k antimikrobním látkám byla provedena standardní diskovou difuzní metodou s využitím Haemophilus Testing Medium (HTM). Kmen byl citlivý vůči penicilinu G, neomycinu, gentamicinu, florfenikolu, tetracyklinu, ampicilinu, amoxycilinu s kyselinou klavulanovou, kolistinu, cefalotinu, kyselině nalidixové, enrofloxacinu, nitrofurantoinu, rifaximinu, tulatromycinu a tildipirosinu. Intermediární citlivost byla zaznamenána pouze vůči erytromycinu, rezistence pak vůči streptomycinu, klindamycinu, bacitracinu a kotrimoxazolu. Onemocnění se podařilo zvládnout s pomocí Enrogalu 10% solutio (enrofloxacin) v dávce 7,5 mg/1 kg živé hmotnosti zvířete 1x denně per os po dobu 21 dní a Fatroximinu intrauterinních tablet (rifaximin) tentokrát v dávce tří tablet intrauterinně po dobu pěti dní.

 

SUMMARY

 Case of asymptomatic contagious equine metritis in a mare in the district Hodonín. Bzdil J., Oláhová S., Valihrachová M., Konečný J. Případ asymptomatické formy infekční metritidy koní u klisny v okrese Hodonín. Case of asymptomatic contagious equine metritis in a mare in the district Hodonín. Veterinářství 2018;68(5)336-339.

This work describes a case of contagious equine metritis - CEM (Taylorella equigenitalis) in mare of private breeder in the district Hodonín (South Moravia). The laboratory diagnostics was based on the microaerophilic cultivation of two smears from fossa clitoridis and sinus clitoridis and incubation for 48 – 96 hours at the temperature 37 ± 1°C with using Meat Peptone Blood Agar (MPBA) and Chocolate Agar (CA). The colonies of the causative agents were regular, milky-colored, non-haemolytic, convex and they had sparse mushy consistency. After 48 hours they had a diameter of 0.1 – 0.5 mm and its surface was smooth, glossy and its edges were stright. After 96 hours its diameter was ap to 1 mm. The confirmation was performed by MALDI-TOF mass spectrometry (the identification score was 2.126). The susceptibility tests were performed by standard disc diffusion method using Haemophilus Testing Medium (HTM). The strain was susceptible to penicillin G, neomycin, gentamicin, florfenicol, tetracycline, ampicillin, amoxycillin with claculanic acid, colistin sulphate, cephalothin, nalidixic acid, enrofloxacin, nitrofurantoin, rifaximin, tulathromycin and tildipirosin. The intermediary susceptibility was recorded only to erythromycin. The resistance was then recorded to streptomycin, clindamycin, bacitracin a co-trimoxazole. The disease was treated with Enrogal 10% solutio (enrofloxacin) at a dose 7.5 mg per kilogram of bodyweight, once a day perorally for 21 days and Fatroximin intrauterine tablets (rifaximin) at a dose three tablets intrauterinely for five days.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down