28.07.2022 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Případ neobvyklého nitroočního tumoru

Hron P., Jelínek F., Nováková D. Případ neobvyklého nitroočního tumoru. A case of an unusual intraocular tumor. Veterinární klinika 2022;19(3):87-92.

SOUHRN

Nitrooční tumory staví veterinární lékaře před rozhodnutí, zda onemocnění řešit bezodkladnou enukleací, či stav pacienta, s ohledem na možnost zachování bulbu, monitorovat. Popisujeme klinický případ nitroočního tumoru, jehož vývoj byl nezvyklý. Tumor jsme nejprve diagnostikovali v peribulbárním prostoru jednoho oka, avšak později se objevil uvnitř kontrolaterálního bulbu, který rychle zničil a byl důvodem k jeho enukleaci. Nicméně enukleace neoplastický proces nezastavila a zanedlouho se objevily metastázy v plicích pacientky, které vedly k její euthanasii. Histologicky byl diagnostikován suspektní maligní epiteliální iridociliární tumor s výraznou anaplasií.

SUMMARY

Intraocular tumors put veterinarians before deciding whether to deal with the disease by immediate enucleation or the patient's condition, with regard to the possibility of maintaining the bulb. We describe a clinical case of an intraocular tumor whose development was unusual. We first diagnosed the tumor in the peribulbar space of one eye, but later it appeared inside the controlateral bulb, which quickly destroyed and was the reason for its enucleation. However, enucleation did not stop the neoplastic process, and metastases in the patient's lungs soon occurred, leading to her euthanasia. Histologically was diagnosed suspect malignant epithelial iridociliary tumor with marked anaplasia.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down