Přirozená výživa prasat

byla námětem letošního výročního sympozia Společnosti Alltech v Lexingtonu.

Sympozia se zúčastnilo 1500 odborníků z celého světa. Referáty přednášejících odborníků byly zaměřeny na aplikaci kvasinek se selenem, mannan oligosacharidů, enzymů, nukleotidů a látek vážících mykotoxiny.
Výsledky studie provedené na univerzitě v Iowě uvádějí, že přídavek selenových kvasinek (Sel-Plex) prasnicím významně zvyšuje obsah selenu v mléce, porodní hmotnost selat, počet odstavených selat, přírůstek selat během laktace, významně snižuje počet uhynulých selat na prasnici a věk vrhu při odstavu. Kvasinky se selenem aplikované prasničkám od první říje po dobu 30 dní po inseminaci zvýšily obsah selenu v krvi, hmotnost embrya, délku embrya a proměnlivost v délce embryí. Vepřové maso bohaté na selen je šťavnatější a má lepší vzhled. Aplikace organického hořčíku snižuje ztráty masa vykapáním a snižuje výskyt bledého, měkkého a vodnatého masa. Přídavek mannan oligosacharidů do krmiv pro prasnice významně zvýšil růst selat před odstavem a hmotnost selat při odstavu. V některých pokusech se po přidání mannan oligosacharidu do krmiv pro prasnice výrazně zvýšila koncentrace kolostrálního imunoglobulinu A, G a M; v jiných pokusech tyto výsledky nebyly potvrzeny. Závěry mnoha pokusů potvrzují, že přídavek mannan oligosachradu do krmiv pro prasnice také zkracuje interval od odstavu do začátku říje. Brazilští účastníci sympozia uvedli, že v současnosti zhruba 25 % prestartérů pro selata a krmiv pro březí prasnice a 50 % krmiv pro vykrmovaná prasata a kojící prasnice obsahují enzymy. Přídavek enzymů (Vegpro) do krmiv pro prasata může zlepšit stravitelnost živin a redukovat vliv antinutričních faktorů. Výzkum společnosti Alltech, který se zabýval stravitelností aminokyselin sójového šrotu ve střevě s nebo bez přídavku enzymového přípravku, potvrdil zvýšení stravitelnosti většiny aminokyselin po přidání enzymového doplňku. Na univerzitě v Jižní Dakotě zjistili příznivý vliv dietetických nukleotidů na vývoj trávicího ústrojí selat. Odborníci z Brazílie uvedli výsledky pokusů s přídavkem nukleotidů, peptidů a inositolu (Nupro) na užitkovost a zdraví mladých prasat. Pokusná prasata vykazovala podobnou užitkovost a stejný zdravotní stav jako prasata krmená dávkou s obsahem rybí moučky. Doplněk se osvědčuje hlavně v oblastech, kde je zakázané užití živočišných proteinů. Na sympoziu byly prezentovány výsledky pokusů se zkrmováním sušených lihovarských výpalků a s aplikací prostředků pro likvidaci mykotoxinů. V pokusech se zkrmováním kukuřičného, pšeničného a sójového šrotu kontaminovaného mykotoxinem s přídavkem adsorbentu glukomannanu (Mycosorb, společnosti Alltec) dosahovali u pokusných prasnic stejného průměrného denního přírůstku hmotnosti jako u kontrolních prasnic. Nebyl zjištěn vliv na tělesnou hmotnost selat při narození nebo na počet narozených selat, na počet mumifikovaných plodů a narozených selat. Koncentrace proteinu, albuminu, globulinu, glukózy, cholesterolu a bilirubinu v séru nebyla ovlivněna. Závěrem bylo uvedeno, že zkrmování obilovin přirozeně kontaminovaných fuzariovými mykotoxiny březím prasnicím snižuje průměrný denní přírůstek hmotnosti prasnic v pozdní březosti. Doplněk glukomannanu (mykotoxinový adsorbent) je prevencí snižování hmotnosti vyvolané mykotoxinovou kontaminací krmiva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *