02.11.2018 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prístup k pacientovi s akútnym glaukómom

Trbolová A. Prístup k pacientovi s akútnym glaukómom. Access to the patient with acute glaucoma. Veterinářství 2018;68(10):679-684.

SOUHRN

Glaukóm je veľmi bolestivým ochorením. Ku klinickým prejavom bolestivosti u tohto ochorenia patrí blefarospazmus, epifora a protrúzia tretej mihalnice. Kongescia episklerálnych ciev a edém rohovky tiež môžu byť prítomné a majiteľom sú popísané ako bieločervené zmeny zafarbenia oka. Videnie môže byť zachované, alebo pacient  môže byť slepý; obranný reflex, pupilárny reflex a oslňujúci reflex môžu by narušené. Terapia glaukómu je u  zvierat veľmi komplikovaná. Hlavným cieľom pri  terapii glaukómu je zachrániť zrak, v takej miere, ako sa to ešte dá, tak dlho, ako je to možné a tiež udržať u pacienta komfort. Terapeutický plán je zameraný a závisí od typu glaukómu, od závažnosti zmien, dĺžky trvania ochorenia, či má zviera aj iné zdravotné problémy a či je možné zrak ešte zachrániť. Terapiu pri glaukóme rozdeľujeme do troch základných skupín – terapia akútneho glaukómu, dlhodobá terapia glaukómu  a chirurgická terapia glaukómu.

SUMMARY
Glaucoma is a very painful condition. Clinical signs of ocular pain include blepharospasm, epiphora, and an elevated third eyelid. Episcleral congestion or corneal edema may also be present, and owners may describe the eye as reddish or blue. Vision may also be present, or the animal can be blind; there can be lacking of menace responses, pupillary light reflexes, and dazzle reflexes. Glaucoma therapy in animals is very complicated. The goals of glaucoma treatment are to save as much vision as possible for as long as possible and keep the patient comfortable. The treatment program is determined by the type of glaucoma, the severity and duration, the pet´s other medical problems, and possibility of saving vision. Treatment is focused on emergency cases with acute glaucoma, long – term management of glaucoma and surgical therapy of glaucoma.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down