10.07.2023 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prístup k pacientovi s episkleritídou a skleritídou

Balicka A., Trbolová A. Prístup k pacientovi s episkleritídou a skleritídou. Approach to the patient with episcleritis and scleritis. Veterinární klinika 2023;20:81-84.

SÚHRN
U väčšiny zápalových stavov postihujúcich oblasť skléry alebo episkléry sa predpokladá, že sa jedná o primárne alebo sekundárne imunitne sprostredkované ochorenia vznikajúce z dôvodu očnej traumy, parazitárnych alebo infekčných ochorení. Tento patologický stav je charakterizovaný opuchom lokalizovaným v oblasti episkléry, ktorý sa však môže infiltrovať do priliehajúcej časti rohovky. Episkleritída môže postihnúť jedno alebo obe oči. Diagnóza episkleritídy u psov sa zvyčajne stanovuje na základe anamnézy, klinických nálezov a oftalmologického vyšetrenia. Môže sa odporučiť biopsia a histopatologické vyšetrenie postihnutého tkaniva. Na stabilizáciu zmien sa odporúča dlhodobá imunosupresívna liečba podávaná lokálne, subkonjunktiválne a v niektorých prípadoch aj systémovo. Nodulárna granulmotaózna episkleritída (NGE) je bežným problémom u kólií, kokeršpanielov a shetlandských ovčiakov.*

SUMMARY
Most of the inflammatory conditions described as a process involving episclera and sclera are presumed to be primary immune mediated diseases or secondary due to ocular trauma, parasitic or infectious diseases. This disorder is characterised by swelling arising from episclera that may also infiltrate the adjacent cornea. Episcleritis may affect one or both eyes in dogs. Diagnosis of episcleritis in dogs is usually made based on medical history, clinical findings, and ocular examination. Biopsy and histopathologic examination of affected tissue may be recommended. Long term immunosuppressive therapy given topically, subconjunctivally and occasionally systemically is recommended to stabilize the changes. Nodular Granulomataous Episcleritis (NGE) is a common problem in Collie, Cocker Spaniel, and Shetland Sheepdog.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down