17.10.2003 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Proběhla kontrola masných výrobků

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) na přelomu září a října kontrolovali, jak je dodržována novela vyhlášky č. 326/2001 Sb, která předepisuje zpřísněné jakostní a smyslové požadavky na některé masné výrobky. Od 15. září do 5. října inspektoři SZPI zkontrolovali přímo na místě, tedy v obchodech, celkem 1162 masných výrobků pocházejících od 105 různých výrobců.

Pouze 46 z nich (tj. 3,9 %) neodpovídalo předepsaným smyslovým požadavkům, jakými jsou například chuť, vůně, vzhled, konzistence nebo barva anebo bylo označeno neodpovídající jakostní třídou.
Skutečné složení 156 vzorků bylo analyzováno v laboratořích. Ve 14 případech (tj. 8 %) neodpovídalo složení výrobku předepsaným kritériím: u 5 vzorků šunky byl prokázán nižší obsah čisté bílkoviny, v jednom vzorku šunky byla zjištěna přítomnost škrobu a v 7 vzorcích různých výrobků byla prokázána přítomnost nepovoleného drůbežího masa. Špekáčky vyrobené firmou Schneider-masokombinát Plzeň,s. r. o. dokonce obsahovaly tzv. drůbeží separát (tj. strojově oddělené maso), což vyhláška jednoznačně zapovídá.
Inspekce všechny výrobky, které neodpovídaly předepsaným kritériím, zakázala dále uvádět do oběhu a kontrolovaným osobám uložila opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
Novelu vyhlášky iniciovali samotní výrobci, kteří tak reagovali na nízkou kvalitu některých masných výrobků, prodávaných za velmi nízké ceny.
Vyhláška přesně popisuje, které konkrétní výrobky musejí odpovídat předepsaným smyslovým, fyzikálním a chemickým kritériím a jaké mají mít složení, aby mohou být jako takové označeny. Podle vyhlášky není také možné označovat výrobky, které neodpovídají předepsaným požadavkům, žádnými odvozeninami, zdrobnělinami nebo různými přívlastky, které by mohly spotřebitele uvést v omyl. Inspekce proto jako klamání spotřebitele kvalifikuje např. i takové názvy neodpovídajících výrobků, jako je např. „vysočinka“. Za klamání však není možné považovat označování naprosto odlišnými názvy, jakými jsou např. „opékáček“, „buřtík“ nebo „buřtíček“. V takových případech by si však měli spotřebitelé uvědomit, že tyto výrobky nemusí předepsané jakostní podmínky splňovat.
Tabulky s výsledky kontroly jsou uveřejněny na webových stránkách inspekce www.szpi.gov.cz. Na stejné adrese je publikováno plné aktuální znění novely vyhlášky Mze ČR č.326/2001Sb.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down