05.11.2003 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Problémy zpracovatelů mohou být problémem

V hodnotící zprávě Evropské komise, která vychází s dnešním datem, je i část, která je věnována oblasti veterinární. Nedotýká se sice kriticky přímo státního veterinárního dozoru, konstatuje, že evropská veterinární legislativa byla transponována do naší tak, jak naše republika a Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy slibovali, ale přesto vyjadřuje jisté obavy pokud jde o připravenost zpracovatelských závodů.

Tyto obavy se týkají toho, jaký počet zpracovatelských závodů bude připraven. Toto je problém, který je však více než problémem státního veterinárního dozoru problémem dotyčných podniků a jejich provozů. Objevily se i jisté obavy, zda budeme opravdu schopni tak, jak stále ujišťujeme, uzavřít ty zpracovatelské podniky, které nesplní podmínky dané harmonizovanou veterinární legislativou. Že v okamžiku vstupu ČR do EU nebudou u nás existovat takoví zpracovatelé, kteří se nevyrovnají se stanovenými podmínkami, ČR několikrát slíbila, a to nejen ústy šéfa Státní veterinární správy, ale například i ústy samotného ministra zemědělství. Obavy jsou tedy zbytečné.
Navíc již několikrát zaznělo ujištění, že na základě povinnosti zpracovatelů požádat o schválení svých provozů do konce letošního roku, což vyplývá ze zákona č. 131/2003, který novelizuje veterinární zákon, již od počátku roku 2004 nebudou moci vykonávat činnost ty podniky a provozy, které toto schválení neobdrží. Všechny krajské veterinární správy dobře ví, jak v této věci postupovat, mají k tomuto potřebné legislativní „nástroje“ a již nyní došlé žádosti o schválení hodnotí a připravují se na finále i u těch, kteří by třeba z nějakých důvodů požádat nechtěli.
Státní veterinární správa ČR sleduje, jak se situace dozorovaných subjektů vyvíjí. Schvalovány jsou provozy a závody, které podléhají povinnosti schválení podle § 22 zákona 131/2003 Sb., který novelizuje zákon č. 166/1999 Sb. a dle prováděcích komoditních vyhlášek - k polovině října jich bylo 4 122. Tyto provozy jsou buď samostatné, tedy figurují na seznamu i jako závod nebo jsou součástí závodů, které mají více provozů. Závodů, které podléhají schválení bylo v tuto dobu 2 723.
Aby nedocházelo k různým záměnám při vykazování, zasílá Státní veterinární správa ČR od poloviny října do Bruselu hlášení v podobě tabulky, kterou sestavila Evropská komise. Tuto tabulku předali zástupci Evropské komise šéfům veterinárních správ kandidátských zemí na říjnovém jednání v Dublinu. Evropská komise ovšem ve zmíněné tabulce nesleduje všechny provozy podléhající schválení, nýbrž pouze sektor „červeného“ a drůbežího masa, sektor mléka, ryb a skupinu nazvanou „ostatní“, kde ponechává na přistupujících zemích, které závody samy vykáží. Česká veterinární správa zde vykazuje zejména provozy zpracovávající zvěřinu a vejce.
Samozřejmě, že i ti zpracovatelé, kteří budou uplatňovat své výrobky na domácím trhu, budou muset splňovat normy dané zákonem a komoditními vyhláškami, zde však jsou kritéria pro provozy s tzv. malou kapacitou poněkud mírnější. Mimo to veterinární správy dozorují i několik tisíc dozorových míst, které nepodléhají schvalování. Jde především o výrobny, bourárny a porcovny za obchodem, kde je realizován přímý prodej zákazníkovi. Ty podléhají minimálním hygienickým požadavkům, které jsou formulovány ve Směrnici Rady EU č. 93/43 a v naší legislativě jsou promítnuty do tzv. sběrné hygienické vyhlášky č. 375/2003.
Při této příležitosti Státní veterinární správa opět upozorňuje, že ti, kterých se povinnost schválení týká a dosud o schválení svých závodů a provozů nepožádali, musejí tak učinit do konce letošního roku a to ve smyslu § 22 zákona č. 131/2003 Sb., který novelizuje zákon č. 166/1999 Sb. Nicméně i ti, kdo do konce roku nepožádají, budou hodnoceni a nesplní-li, bude s nimi nakládáno obdobným způsobem, jako s těmi, komu schválení nebude uděleno.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down