Prodej živočišných produktů vymezuje veterinární zákon

Podmínky prodeje kontrolují orgány státního veterinárního dozoru.

Podle § 25 je stanoveno, že kromě tzv. kamenných obchodů lze prodávat živočišné produkty i v tržnicích a na tržištích, přičemž podle § 46, odstavce a) místa, na nichž lze konat trhy k prodeji živočišných produktů schvaluje obec.
Provozovateli tržnice nebo tržiště pak z veterinárního zákona, § 25 vyplývají následující povinnosti: musí místně příslušné krajské veterinární správě předložit ke schválení tržní řád, pokud tento řád nebyl vydán formou nařízení obce. Tržní řád musí obsahovat veterinární a hygienické podmínky pro zacházení s živočišnými produkty, pravidla čištění a dezinfekce prostorů včetně neškodného odstraňování vedlejších živočišných produktů a jiných odpadů a pravidla osobní hygieny osob, které s produkty zacházejí. V případě odstraňování vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k výživě lidí, musí být při jejich předávání další oprávněné osobě vystaven obchodní doklad.
Dále musí provozovatel tržnice nebo tržiště vést evidenci osob, které zde prodávají. To vše proto, aby bylo zajištěno, že jsou zde prodávány jen zdravotně nezávadné produkty.
Z uvedeného vyplývá, že prodej živočišných produktů přímo z vozů na místech, která nebyla pro tento účel obcí schválena s absencí schváleného řádu a při nesplnění předepsaných podmínek není možné. Pokud orgány státního dozoru zjistí, že někdo živočišné produkty prodává nezákonným způsobem, uloží pokutu, pokud jde o fyzickou osobu, lze hovořit o pokutě v řádu desetitisíců korun, pokud by šlo o právnickou osobu, lze hovořit o částce v řádu statisíců, až milionu korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *