Program pro kontrolu salmonel

Evropská komise schválila Státní veterinární správou ČR vypracovaný program pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech slepic.

Schválení vyšlo jako Rozhodnutí Komise č. 2006/759/ES z 8. 11. 2006. Vyplývá z něj, že na základě Rozhodnutí Komise č. 2006/687/ES z 12. 10. 2006 můžeme čerpat příspěvek maximálně do výše 330 000 EUR, což znamená, že finanční zátěž neponese pouze státní rozpočet.
Dále bude připravena kontrola salmonel na základě „Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v prostředí chovů nosnic“, potom pro brojlery, krůty a prasata.
Státní veterinární správa při této příležitosti upozorňuje, že ti chovatelé, kteří by kroky proti výskytu salmonel v chovech považovali za zbytečnost, se mýlí. Nejpozději od 1. ledna 2010 budou smět být vejce z chovů, kde bude zjištěna salmonela, obchodována pouze tepelně opracovaná! A to by znamenalo v podstatě konec dotyčného chovu. Je třeba si v této souvislosti uvědomit i to, že v současné době některé členské země usilují o to, aby toto opatření začalo platit o rok či dva dříve.
Proto také Státní veterinární správa připravuje také „Národní program pro tlumení výskytu salmonel v prostředí chovů nosnic“ již o rok dříve, než bude povinný pro všechny členské státy. To znamená již od 1. ledna 2007, nikoli od ledna 2008. Obdobný program je v současnosti povinně připravován ve všech členských státech EU. Podle platné evropské legislativy by měl být zahájen od 1. 1. 2008. Cílem je postupně snižovat výskyt salmonel v prostředí chovů nosnic a tím minimalizovat rizika kontaminace živočišných produktů.
Tyto kroky vyplývají ze zjištění jednotlivých členských států, že v chovech drůbeže se v prostředí vyskytují zárodky salmonel. Obdobná fakta zjistila i Státní veterinární správa ČR. Tento výskyt sice neznamená přímý zdravotní problém, ale představuje potenciální riziko pro následnou možnost kontaminace některých živočišných produktů.
V podstatě lze říci, že kroky proti salmonelám spočívají především ve sledování výskytu salmonel v prostředí, a zaměří se na sanitační a zoohygienická opatření, na zajištění nezávadného krmiva a na dodržování zásad správné chovatelské praxe.
Právě s ohledem na současnou situaci v českých chovech a s cílem zabránit případným negativním dopadům v obchodu s drůbežím masem a vejci, a to jak v rámci intrakomunitárního ale i národního trhu, se v ČR počítá se zahájením „Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v prostředí chovů nosnic“ již od 1. 1. 2007.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *