Program šlechtění zvířat v EU ke snížení rizika TSE

Obavy z konzumace skopového i hovězího stále přetrvávají.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA-BIOHAZ) hodnotil současný program šlechtění ovcí v EU za účelem zvýšení jejich odolnosti vůči skrapii.
Rozsáhlý program na ochranu zdraví spotřebitelů a zvířat před riziky souvisejícími s TSE/BSE zahájila Evropská komise v r. 2001. K dispozici je dokument Evropské komise vydaný pod názvem Plán boje proti transmisivní spongiformní encefalopatii (TSE) ze dne 15. července 2005 (http://www.efsa.europa.eu/science/biohaz/biohaz_opinions/catindex_en.html)
Angličané šlechtí ovce proti skrapii. Týdně vyšetřují v laboratořích vzorky DNA od 10 000 ovcí a selektují genetický materiál jako základ stád ovcí budoucích generací. Jedná se o jeden z největších genetických projektů současnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *