Projekt Senoseč

Podle zákona musí zemědělci myslivcům předem hlásit plánované sečení trávy, protože sekačky zabíjejí mláďata zvěře. Myslivci proto procházejí louky večer nebo několik hodin před sečením, zvěř tím vyplaší a mláďata si matky odvádějí do bezpečí.

Aplikace projektu online pomohla zachránit tisíce srnčat i další zvěře před smrtí při sekání luk. Je dostupná na webu www.senosec.czu.cz. Projekt urychluje a usnadňuje plánování záchrany zvířat, dokáže také předcházet nedorozuměním například s dobrovolníky, kteří by se na louku vydali na vlastní pěst. Projekt pomáhá i tím, že zvyšuje povědomí veřejnosti, která se do záchrany zvířat zapojuje. Myslivci používají pachové nebo akustické plašiče. Testuje se také využívání malých bezpilotních letounů s termokamerou, která zvěř zachytí. Technologie funguje především v noci a brzy ráno, noční létání těchto zařízení není běžně povoleno. Do aplikace se od jejího spuštění v roce 2015 registrovalo na 5000 dobrovolníků a zemědělci nahlásili několik set senosečí.*

Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *