Prosperita chovu a management zdraví ovcí a koz

Cyklus seminářů VÚVeL Fest IV od výzkumu k praxi v chovech hospodářských zvířat pořádaný Výzkumným ústavem veterinárního lékařství byl poslední únorový den zaměřený na prosperitu stád ovcí a koz a na management jejich zdraví.

V dopoledním programu seznámil přítomné posluchače Ing. Vít Mareš (SCHOK, z. s.) se šlechtitelským programem v chovu ovcí a s vyhodnocením nejlepších chovatelů ovcí za rok 2017.

Ing. Zuzana Krupová, Ph.D., podala přehled ekonomiky chovu dojených stád a ovcí. V další odborné přednášce uvedl doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D., (MENDELU) spásání travních porostů, které jsou základní výživou pro ovce a kozy. V poslední dopolední prezentaci se Ing. Jiří Dudek (Mikrop Čebín a. s.) zabýval hlavními zásadami výživy ovcí a koz. Odborným programem provázela přítomné posluchače MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., (VÚVeL).

Odpolední workshop byl zaměřen na management zdraví stáda ovcí a koz. Ne nebezpečí klíšťové encefalitidy u malých přežvýkavců postihující CNS a potenciálně i fatální infekci upozornil RNDr. Jiří Salát (VÚVeL). Zdraví základního stáda a mláďat (odchovu) je jednou z klíčových podmínek prosperity chovu. Cílem každého chovatele ovcí a koz je být ekonomicky rentabilní. Ovčácký rok z pohledu řízení zdraví prezentovala Dr. Šlosárková.

Nejčastější parazitózy v pastevních chovech ovcí a koz zmínila prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc., DipEPVC, (VFU Brno). Autorka uvedla posouzení klinických příznaků, prevenci a strategii odčervování, včetně obávané rezistence na antiparazitika. Nové směry ochrany proti parazitům spočívají ve strategii léčit co nejméně a vyléčit co nejvíce. Poslední ze série zajímavých odborných přednášek na téma dopady karence mikroprvků na zdraví zvířat patřila prof. MVDr. Leoši Pavlatovi, Ph.D., (MENDELU).*

Podrobnější informace najdete v dubnovém čísle časopisu Veterinářství.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *