10.12.2018 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Protein-losing nefropatie – review a případová studie

Hřibová B., Ceplecha V., Proks P., Řeháková K., Gabriel V., Crha M. Protein-losing nefropatie – review a případová studie. Protein-losing nephropathy – review and case study. Veterinářství 2018;68(12):842-851.

SOUHRN

Hřibová B., Ceplecha V., Proks P., Řeháková K., Gabriel V., Crha M. Protein-losing nefropatie – review a případová studie. Protein-losing nephropathy – review and case study. Veterinářství 2018;68(12):842-851.

 Onemocnění glomerulu spojená s proteinurií (protein-losing nephropathy, PLN) jsou jednou z hlavních příčin onemocnění ledvin a rovněž jejich selhání. V diagnostice komplexu onemocnění glomerulárního aparátu je klíčovým krokem detekce proteinurie. V současné době jsou dostupné vysoce senzitivní a specifické diagnostické metody pro kvantifikaci proteinurie, umožňující časnou detekci rozvíjejících se abnormalit a následný monitoring progrese onemocnění. Klinické příznaky u zvířat s glomerulopatiemi jsou velmi variabilní a odvíjí se od závažnosti proteinurie a případného rozvoje renálního selhání. Pro definitivní diagnostiku PLN, a tedy pro upřesnění léčby a prognózy pacienta, je nutné histologické vyšetření bioptického vzorku ledvin. Samotná světelná mikroskopie však není pro stanovení diagnózy řady glomerulopatií dostačující a musí být doplněna transmisní elektronovou a imunofluorescenční mikroskopií pro in situ detekci navázaných imunoglobulinů a složek komplementu. Terapeutický management zahrnuje, vedle kauzální léčby, podávání inhibitorů systému renin–angiotenzin-aldosteron, dietní opatření, antitrombotickou terapii a kontrolu systémové hypertenze a hydratace.

 

SUMMARY

Glomerular disease connected with proteinuria (protein-losing nephropathy, PLN) is considered the main cause of renal disease as well as renal failure. In diagnosis of the complex of glomerular apparatus disease, the proteinuria is the key step of detection. Highly effected sensitive and specific diagnostic methods for quantification of proteinuria that enable early detection of developing abnormalities and consequent monitoring of disease progression are at disposal today. Clinical signs in animals with glomerulopathy are very variable depending on the severity of proteinuria or possible development of renal failure. For definitive diagnosis of PLN, and therefore specification of therapy and prognosis of a patient, histological examination of the kidney biopsy is imperative. However, light microscopy itself is not sufficient for establishing the diagnosis of many glomerulopathies and must be complemented by transmission electron and immunofluorescence microscopy for in situ detection of bound immunoglobulins and complement components. Therapeutic management includes, in addition to causal therapy, the administration of inhibitors of the renin–angiotensin-aldosteron system, dietary interventions, antithrombotic therapy, control of systemic hypertension and hydration as well.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down