19.01.2022 | 05:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Proteíny akútnej fázy, ich funkcia a využitie u zvierat

Szarková A., Weissová, T., Lukáč, B., Turňa, H., Tóthová, C., Kuzyšinová, K., Sesztáková, E. Proteíny akútnej fázy, ich funkcia a využitie u zvierat. Veterinářství 2022(1);72:28-30.

SOUHRN

Odpoveď akútnej fázy je nešpecifickou reakciou organizmu na rôzne infekčné, ale i neinfekčné (neoplázie, trauma) stimuly poškodzujúce organizmus. Táto reakcia zahŕňa predovšetkým zmeny v hodnotách proteínov akútnej fázy, ktoré môžeme rozdeliť na negatívne proteíny akútnej fázy, ktorých hladina v sére klesá (albumín, transferín) a pozitívne, ktorých hladina stúpa (CRP, SAA,AGP a iné). Ich hlavnou funkciou je obnoviť homeostázu v organizme a odstrániť príčinu zápalu v ranom štádiu ochorenia. Ich syntéza prebieha väčšinou v hepatocytoch. Je stimulovaná cytokínmi (predovšetkým interleukíny IL-6, IL- 1 a tumor nekrotický faktor TNF) a sú druhovo špecifické. V praxi sa používajú ako citlivé markery na hodnotenie stavu zápalu.

SUMMARY
The acute phase reaction is a non-specific response of the organism to various infectious as well as non-infectious (neoplasia, trauma) stimuli damaging the organism. This reaction mainly includes changes in the values of acute-phase proteins, which can be divided into negative acute-phase proteins, th e concentration of proteins decreases (albumin, transferrin) and positive, the concentration of proteins is increased (CRP, SAA, AGP, and others). Their main function is to restore homeostasis in the body and eliminate the cause of inflammation in the early stages of the disease. Their synthesis takes place mostly in hepatocytes. They are stimulated by cytokines (especially interleukins IL-6, IL-1, and tumor necrosis factor TNF) and are species-specific. In practice, they are used as sensitive markers to assess the state of inflammation.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down