19.01.2022 | 05:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Proteíny akútnej fázy u hovādzieho dobytka

Kováč G., Petrovič V., Kováč M., Vozár T. Proteíny akútnej fázy zápalu u hovädzieho dobytka. Mliečny
amyloid A u dojníc postihnutých mastitídou.
Veterinářství 2022;72(1):37-42.

SOUHRN

Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť vplyv klinickej a subklinickej mastitídy na koncentrácie s mliečnou žľazou spájaný izotyp sérový amyloid A (M-SAA) vo vzorkách mlieka. Zároveň sme sledovali koncentrácie haptoglobínu (Hp), sérového amyloidu A (SAA), a vybrané biochemické ukazovatele v krvnom sére dojníc. Naše výsledky preukázali zvýšenú produkciu M-SAA u dojníc s klinickými zmenami na mliečnej žľaze, predpokladáme využiteľnosť tohto indikátora zápalu tiež v diagnostike subklinickej mastitídy.

SUMMARY
The aim of this work was evaluate the influence of clinical and sub-clinical mastitis on the concentrations of mammary associated isotype of serum amyloid A (M_SAA) in milk samples. Beside this we analysed the influence of mastitis on the concentrations of haptoglobin (Hp) and serum amyloid A (SAA), and some other biochemical variables in blood serum of dairy cows. Our results indicate elevated production of M-SAA in cows with clinical changes on mammary gland, and suggest the usefulness of this indicator also in the diagnosing of subclinical mastitis.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down